EN conquering
volume_up
{adjetivo}

conquering (también: victorious, winning)

Sinónimos (inglés) para "conquering":

conquering

Ejemplos de uso para "conquering" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI want a united and social Europe, founded on a conquering, ambitious Europe.
Chcę Europy zjednoczonej i społecznej, zbudowanej na fundamentach Europy zwycięskiej i ambitnej.
EnglishI applaud your ambition to have a conquering, united and protective Europe, as we want.
Z ogromnym entuzjazmem przyjmuję pańską ambicję stworzenia zwycięskiej i opiekuńczej Europy, jakiej chcemy.
EnglishThe gymnosophist said, "Why is he conquering the world?
Gimnosofista powiedział: "Dlaczego podbijasz świat?
EnglishCompared to conquering the cosmos, scant attention has been paid to the ocean depths which measure only a few kilometres.
W porównaniu z podbojem kosmosu, na głębiny oceanów mierzące zaledwie kilka kilometrów zwracano niewielką uwagę.
Englishand Alexander said, "I am conquering the world." ~~~ And they both laughed.
Potem gimnosofista zapytał: "Co robisz?" A Aleksander odpowiedział: "Podbijam świat." I oboje się zaśmiali.
EnglishChina isn't conquering Mongolia.
EnglishBut, it's all taking place, this great adventure of conquering those challenges, those real challenges which none of us can pretend don't exist.
Cała ta przygoda związana z okiełznaniem tych wyzwań właśnie ma miejsce, to są prawdziwe wyzwania, którym nikt z nas nie może zaprzeczyć.