EN convertible
volume_up
{sustantivo}

1. automóvil

convertible

Sinónimos (inglés) para "convertible":

convertible
convert

Ejemplos de uso para "convertible" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWoman: If Dan were a brand, he might be a classic convertible Mercedes Benz.
Kobieta: Dan jako marka mógłby być klasycznym kabrioletem Mercedes Benz.
EnglishCurrency: Bosnian convertible mark (KM)
EnglishAnd they're now fully capable of handling any of the loads you would see in flight -- just like putting down your convertible top.
Teraz są w stanie wytrzymać wszystkie obciążenia jakie występują w czasie lotu -- zupełnie jak rozkładanie dachu w kabriolecie.
EnglishSo I'm sitting here looking at the next two decades of my life, this chasm of happiness that we're driving our proverbial convertible straight into.
Siedzę więc tak patrząc na dwie kolejne dekady mojego życia, tę przepaść w szczęściu, do której prostą drogą się kierujemy.
English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, the euro is experiencing problems, but what convertible currency is not after the systemic crisis caused by crazy finance?
(FR) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Euro ma problemy, ale która waluta wymienialna nie przeszła kryzysu systemowego spowodowanego szaloną sytuacją finansową?
EnglishOne is the relationship between the major floating convertible currencies of the industrialised countries, such as the dollar, the euro, the yen, the pound sterling and the Canadian dollar.
Jednym z nich jest wzajemna relacja między płynnymi kursami walut wymienialnych najważniejszych krajów uprzemysłowionych, takich jak: dolar, euro, jen, funt szterling i dolar kanadyjski.