Cómo se dice "ectopic" en polaco

EN

"ectopic" en polaco

EN ectopic
volume_up
{adjetivo}

1. medicina

ectopic
volume_up
przemieszczony {adj. m} (narząd)
Any material dislodged from the non-union site can cause ectopic ossification in the surrounding tissues with potential complications.
Każdy materiał przemieszczony z miejsca braku zrostu do tkanek otaczających może spowodować ektopowe kostnienie związane z potencjalnymi powikłaniami.

Ejemplos de uso para "ectopic" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishExuberant bone formation at the site of implantation and ectopic bone formation have been observed.
Obserwowano obfite tworzenie kości w miejscu implantacji oraz ektopowe tworzenie kości.
EnglishNerve compression associated with ectopic bone formation and InductOs use has been reported.
Zgłaszano ucisk na nerwy związany z ektopowym tworzeniem tkanki kostnej i użyciem produktu InductOs.
EnglishEctopic pregnancy may also occur, especially in women with a history of prior tubal disease.
Może również wystąpić ciąża pozamaciczna, zwłaszcza u kobiet z przebytą chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishEctopic pregnancy, ovarian torsion and other complications have been reported in patients after hCG administration.
Po podaniu hCG u pacjentek odnotowano występowanie ciąży pozamacicznej, skrętu jajnika i innych powikłań.
EnglishEctopic pregnancy (embryo implanted outside the womb) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) może wystąpić zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishThe prevalence of ectopic pregnancy after IVF was reported to be 2 to 5 %, as compared to 1 to 1.5 % in the general population.
Częstość występowania ciąż pozamacicznych po zapłodnieniu IVF wynosi 2 % - 5 %, a w ogólnej populacji 1 % - 1, 5 %.
EnglishThe prevalence of ectopic pregnancy after IVF was reported to be 2 to 5 %, as compared to 1 to 1.5 % in the general population.
Częstość występowania ciąży pozamacicznych po zapłodnieniu IVF wynosi 2 % do 5 %, a w ogólnej populacji 1 % do 1, 5 %.
EnglishEctopic pregnancy (embryo implanted outside the womb) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) może wystąpić zwłaszcza u kobiet z uprzednią chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishEctopic pregnancy (embryo implanted outside the womb) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Może wystąpić ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) zwłaszcza u kobiet z uprzednią chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishPregnancy where the embryo is implanted outside the womb (ectopic pregnacy) may occur especially in women with a history of prior tubal disease.
Ciąża pozamaciczna (zarodek zagnieżdżony poza macicą) może wystąpić zwłaszcza u kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie.
EnglishEctopic pregnancy
EnglishAny material dislodged from the non-union site can cause bone formation (ectopic ossification) in the surrounding tissues with potential complications.
Każdy materiał, który uległ przemieszczeniu z miejsca braku zrostu do tkanek otaczających może rozpocząć proces tworzenia kości (ektopowe kostnienie) związany z potencjalnymi powikłaniami.
EnglishNerve compression associated with ectopic bone formation has been reported in patients undergoing spine surgery with InductOs (see section 4.4).
Zgłaszano ucisk na nerwy związany z ektopowym tworzeniem tkanki kostnej u pacjentów, u których przeprowadzono leczenie chirurgiczne kręgosłupa z zastosowaniem produktu InductOs (patrz punkt 4. 4).
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U z chorobami jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet ze stwierdzoną chorobą jajowodów występuje zwiększone ryzyko ciąży pozamacicznej, zarówno w przypadku naturalnego zapłodnienia, jak i zastosowania technik wspomaganego rozrodu.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobą jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobami jajowodów w wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.
EnglishWomen with a history of tubal disease are at risk of ectopic pregnancy, whether the pregnancy is obtained by spontaneous conception or with fertility treatments.
U kobiet z chorobami jajowodów chorobami wywiadzie ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej jest większe, niezależnie od tego czy ciąża jest wynikiem naturalnego zapłodnienia czy leczenia niepłodności.