Cómo se dice "egalitarian" en polaco

EN

"egalitarian" en polaco

volume_up
egalitarian {sustantivo}

EN egalitarian
volume_up
{sustantivo}

egalitarian

Sinónimos (inglés) para "egalitarian":

egalitarian

Ejemplos de uso para "egalitarian" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThese are ways of doing self-organization -- of doing entrepreneurship -- that are gentle, that are egalitarian.
Te sposoby tworzenia samoorganizacji -- przedsiębiorczości -- są delikatne, są egalitarne.
EnglishThe approach, as you see, was an egalitarian one.
Jak państwo widzą, przyjęto podejście egalitarne.
EnglishIt's perfectly possible to create these social pressures which lead to more egalitarian societies.
Całkowicie możliwe jest stworzenie społecznej presji, która doprowadzi do powstania bardziej egalitarystycznego społeczeństwa.
EnglishDialogue needs to be undertaken with social partners and civil society, contributing to achieving an increasingly egalitarian society.
Należy podjąć dialog z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim, co przyczyni się do osiągnięcia coraz bardziej egalitarnego społeczeństwa.
Englishactually, we have a lot to learn from them, because they're a very egalitarian society and they're a very empathetic society.
...możemy się sporo od nich nauczyć, ponieważ bonobo to bardzo egalitarne i empatyczne społeczeństwo, w którym seksualność to nie osobny aspekt życia, oddzielony od pozostałych.
EnglishIn our classroom, there were children from all nationalities, yet this diversity did not necessarily lead to a cosmopolitan, egalitarian classroom democracy.
W naszej klasie były dzieci wszystkich narodowości. ~~~ Ta różnorodność jednak niekoniecznie prowadziła do kosmopolitycznej, egalitarnej demokracji wewnątrz klasy.
EnglishOver the years, important legislation on equal treatment and gender mainstreaming in European policies has allowed us to move towards a more egalitarian society and labour market.
Z biegiem lat istotne prawodawstwo w sprawie równego traktowania i uwzględniania aspektu płci pozwoliło nam zbliżyć się do celu bardziej egalitarnego społeczeństwa i rynku pracy.