Cómo se dice "exploding" en polaco

EN

"exploding" en polaco

EN

exploding {adjetivo}

volume_up
exploding

Ejemplos de uso para "exploding" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt can also be seen in the exploding unemployment figures.
Można go także zobaczyć w danych dotyczących gwałtownego wzrostu bezrobocia.
EnglishShanghai was a very intriguing city -- it's exploding on a level that I don't think any city has experienced.
Szanghaj to intrygujące miasto - rozprzestrzeniające się w stopniu, jakiego chyba nie doznało żadne inne.
EnglishThis was my mental model of the world: exploding population, small planet; it's going to lead to ugly things.
Demograficzna eksplozja, mała planeta, zaprowadzi nas to do mało przyjemnego końca. ~~~ Ale teraz odrzucam Malthusa.
EnglishNot to mention, one of those people had a vision... of the plane exploding... minutes before it actually did is highly suspicious.
Nie wspominając, że jeden z nich miał wizję...... eksplozji samolotu... chwilę przed tym jak to się stało.
EnglishA huge chemical depot caught fire, thousands of drums filled with petrochemicals were blazing away and exploding all around us.
Kiedyś wybuchł pożar w dużym składzie chemicznym, płonęło tysiące beczek wypełnionych chemikaliami. ~~~ Wszystko wokół nas wybuchało.
EnglishAnd you can see it's just a really spectacular extension of the limbs, exploding upward to actually just catch a dead piece of shrimp that I had offered it.
Możecie zauważyć to niesamowite wydłużenie odnóży, eksplodujących w górę by chwycić kawałek martwej krewetki, którą podsunęłam.
EnglishBut the number of arts participants, people who write poetry, who sing songs, who perform in church choirs, is exploding beyond our wildest imaginations.
Ale liczba artystów, którzy piszą poezję, zajmują się muzyką, śpiewają w chórach kościelnych, zaczyna przerastać nasze wyobrażenia.
EnglishShould this be the case, the solution in these times of exploding state debts, however, can only be more efficiency, not more bureaucracy.
Jeżeli tak się stanie, to rozwiązaniem w tych czasach, kiedy tak gwałtownie rośnie dług publiczny, może być jedynie zwiększenie efektywności, a nie biurokracji.
EnglishSo, if a star starts its life off with much more mass than the mass of the Sun, it's going to end its life by exploding and leaving behind these beautiful supernova remnants that we see here.
Jeżeli gwiazda rozpocznie swoje życie z niewiele większą masą od masy słońca to zakończy swój żywot eksplozją zostawiając piękne resztki po supernowej.