Cómo se dice "to fill up" en polaco

EN

"to fill up" en polaco

EN to fill up
volume_up
{verbo}

to fill up (también: to do, to fill, to fill in, to permeate)
to fill up (también: to fill)
volume_up
dopełnić {vb} (dolać)
to fill up (también: to refill)
to fill up
volume_up
napełniać {v. imper.}
to fill up (también: to fill)
volume_up
dopełniać {v. imper.} (dolać)
forbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins always: but the wrath is come upon them to the uttermost.
Zabraniając nam, żebyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich; albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca.
Now I rejoice in my sufferings for your sake, and fill up on my part that which is lacking of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church;
Który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało jego, które jest kościół.

Ejemplos de uso para "to fill up" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishLast time I estimated, we need 4 million won to fill it up with books.
Ostanio to obliczyłam... że potrzebujemy około 4 milionów na nowe książki.
EnglishSo whenever I fill up my gas, I think of that liter, and how much carbon.
Dlatego tez, za każdym razem gdy tankuje moje auto, myślę o tym litrze i tych ilościach węgla.
EnglishAnd then, the 92 nuclear power plants that it would take to provide the power would fill up the rest of Los Angeles.
Plus 92 reaktory atomowe które dla dostarczenia elektryczności zajęłyby resztę Los Angeles.
EnglishFill up the second sample tube (Label “Sampling time:
Wydychać powietrze także do drugiej próbówki (etykieta:
EnglishPeople started buying appetizers and salads, because they knew they weren't going to fill up on the entrees alone.
Ludzie zaczęli kupować zakąski i sałatki, ponieważ wiedzieli, że nie najedzą się samym daniem głównym.
EnglishThe question is: How long will it take you to fill it up?
EnglishFill ye up then the measure of your fathers.
I wy też dopełniacie miary ojców waszych.
EnglishHow long will it take you to fill it up?
EnglishHow long will it take it to fill it up?
EnglishWe need this capital to fill up the cap.
Englishforbidding us to speak to the Gentiles that they may be saved; to fill up their sins always: but the wrath is come upon them to the uttermost.
Zabraniając nam, żebyśmy nie mówili poganom, żeby byli zbawieni, aby tak zawsze dopełniali grzechów swoich; albowiem przyszedł na nich gniew aż do końca.
EnglishBut ye that forsake Jehovah, that forget my holy mountain, that prepare a table for Fortune, and that fill up mingled wine unto Destiny;
Ale was, którzyście opuścili Pana, którzy zapominacie na górę świętobliwości mojej, którzy gotujecie temu wojsku stół, a którzy oddawacie temu pocztowi mokre ofiary:
EnglishNo man seweth a piece of undressed cloth on an old garment: else that which should fill it up taketh from it, the new from the old, and a worse rent is made.
A żaden nie wprawuje łaty sukna nowego w szatę wiotchą, inaczej ona jego łata nowa ujmuje nieco od wiotchej szaty, i stawa się gorsze rozdarcie.
EnglishNow I rejoice in my sufferings for your sake, and fill up on my part that which is lacking of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church;
Który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele mojem za ciało jego, które jest kościół.
EnglishAnd as it comes to shore and the wind blows, and little droplets of the water get into the air, the emergency rooms of all the hospitals fill up with people with acute respiratory distress.
Kiedy powiew wiatru uniesie w powietrze kropelki wody z unoszącej się przy brzegu "chmury", izby przyjęć w szpitalach zapełnią się ludźmi z ostrą niewydolnością oddechową.
EnglishThe first is that if there is no legislative initiative, if the Council and the Commission do not bring legislative acts to fill up the programme, then obviously the programme cannot succeed.
Po pierwsze, jeśli nie będzie inicjatywy legislacyjnej, jeśli Rada i Komisja nie zadbają o akty legislacyjne, które wypełnią program treścią, program oczywiście nie okaże się sukcesem.