Cómo se dice "heated up" en polaco

EN

"heated up" en polaco

PL

EN heated up
volume_up
{adjetivo}

heated up
volume_up
zgrzany {adj. m}

Sinónimos (inglés) para "heated up":

heated up

Traducciones similares para heated up en polaco

heated adjetivo
Polish
to heat verbo
heat sustantivo
to be up to verbo
up adjetivo
up adverbio
Polish
up preposición
to up verbo

Ejemplos de uso para "heated up" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI mixed them up, heated them, cooled them down, and I got 50 billion little smiley faces floating around in a single drop of water.
Zmieszałem, podgrzałem, schłodziłem i powstało 50 miliardów uśmieszków, wypełniających kroplę wody.
EnglishThe ocean heated up as it does sometimes, and the hot spot formed and stalled right over the Phoenix Islands for six months.
Ocean nagrzał się tak, jak to się czasem dzieje, a gorące miejsca uformowały się i zostały w takim stanie na Wyspach Phoenix przez sześć miesięcy.
EnglishSome aspects of this report have stirred up heated debates in numerous European Union Member States, especially those relating to biometric identification.
Niektóre aspekty tego sprawozdania wzbudziły gorące dyskusje w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza na temat identyfikacji biometrycznej.