Cómo se dice "to inhabit" en polaco

EN

"to inhabit" en polaco

volume_up
habit {sustantivo}

EN to inhabit
volume_up
[inhabited|inhabited] {verbo}

smutek, że to swoje Ja ledwie zamieszkuje.
Scientists have speculated that as many as 10 million species may inhabit the deep sea, biodiversity comparable to the world's richest tropical rain forests.
Naukowcy spekulowali, że aż 10 milionów gatunków może zamieszkiwać głębiny morskie, bioróżnorodność porównywalna z najbogatszymi na świecie tropikalnymi lasami deszczowymi.
So people inhabiting northern hemispheric environments were bereft of the potential to make vitamin D in their skin for most of the year.
Więc ludzie zamieszkujący środowisko półkuli północnej byli pozbawieni możliwości wytwarzania witaminy D w skórze przez większość roku.
to inhabit (también: to nest, to nestle)

Sinónimos (inglés) para "habit":

habit

Ejemplos de uso para "to inhabit" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd they shall build houses, and inhabit them; and they shall plant vineyards, and eat the fruit of them.
Pobudują też domy, a będą w nich mieszkali; nasadzą też winnic, a będą jeść owoce ich.
EnglishToday, we inhabit a world where human history seems to be travelling along separate tracks.
W obecnych czasach zamieszkujemy świat, w którym historia ludzkości zdaje się podążać oddzielnymi torami.
EnglishThe upkeep and protection of these national parks also mean protection for the species of animals and birds which inhabit these areas.
Ich utrzymanie i ochrona oznacza także ochronę gatunków zwierząt i ptaków zamieszkujących te obszary.
EnglishAfter all we inhabit the same continent.
W końcu zamieszkujemy ten sam kontynent.
Englishto merely inhabit herself.
smutek, że to swoje Ja ledwie zamieszkuje.
EnglishMr President, it may be a useful coincidence that I am speaking after Godfrey Bloom, who seems to inhabit somewhere deep within the 19th century.
Panie przewodniczący! To może być dobry zbieg okoliczności, że występuję po Godfreyu Bloomie, który zdaje się tkwić gdzieś głęboko w XIX wieku.
EnglishLet the wilderness and the cities thereof lift up [their voice], the villages that Kedar doth inhabit; let the inhabitants of Sela sing, let them shout from the top of the mountains.
Podnieście głos pustynie, i miasta jej, i wsi, w których mieszka Kedar; wykrzykajcie obywatele skał, z wierzchu gór wołajcie.
EnglishPeople inhabit them and make their public education, health and transport services, their trade and industry, and their cultural activities work.
Ludzie zamieszkują miasta i sprawiają, że funkcjonują usługi w zakresie edukacji publicznej, ochrony zdrowia oraz transportowe, handel i przemysł, a także działalność kulturowa.
EnglishHere you see it on a small scale -- the mothership has landed, R2-D2 and C-3PO have stepped out to test the bark mulch to see if they can inhabit this planet.
Tutaj to widać w małej skali -- statek-matka wylądował, R2-D2 i C-3PO wyszli na zewnątrz sprawdzić nawóz z kory, żeby zobaczyć, czy mogą zamieszkać na tej planecie.
EnglishFor he shall be like the heath in the desert, and shall not see when good cometh, but shall inhabit the parched places in the wilderness, a salt land and not inhabited.
Albowiem stanie się jako wrzos na puszczy, który nie czuje, gdy co dobrego przychodzi, ale bywa na suchych miejscach na puszczy w ziemi słonej, i w której nikt nie mieszka.
EnglishAnd their wealth shall become a spoil, and their houses a desolation: yea, they shall build houses, but shall not inhabit them; and they shall plant vineyards, but shall not drink the wine thereof.
Bo majętność ich przyjdzie na rozchwycenie, i domy ich na spustoszenie; pobudują domy, lecz w nich mieszkać nie będą; i będą sadzić winnice, ale z nich wina pić nie będą.
EnglishThey shall not build, and another inhabit; they shall not plant, and another eat: for as the days of a tree shall be the days of my people, and my chosen shall long enjoy the work of their hands.
Nie będą budować tak, aby tam inszy mieszkał; nie będą szczepić, aby inny jadł; bo dni ludu mojego będą jako dni drzewa, a dzieła rąk swoich do zwietszenia używać będą wybrani moi.