Cómo se dice "to penetrate" en polaco

EN

"to penetrate" en polaco

EN to penetrate
volume_up
[penetrated|penetrated] {verbo}

volume_up
przenikać {v. imper.}
łatwością przenikania do wnętrza żywych komórek.
These radio waves penetrate through walls.
Te fale radiowe przenikają przez ściany.
Data show that abacavir and lamivudine penetrate the central nervous system (CNS) and reach the cerebrospinal fluid (CSF).
Dane wskazują, że abakawir i lamiwudyna przenikają do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz do płynu mózgowo- rdzeniowego (PMR).
to penetrate
volume_up
przedrzeć się {v.refl.} [fig.]
to penetrate
volume_up
przedzierać się {v.refl.} [fig.]
to penetrate
volume_up
przeszyć {vb} [fig.]
to penetrate (también: to go into, to inquire, to delve)
volume_up
wnikać {v. imper.}
to penetrate
volume_up
przeszywać {v. imper.} [fig.]

Ejemplos de uso para "to penetrate" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThat will allow new technologies to penetrate the market and not be marginal.
Pozwoli to nowym technologiom przebić się na rynek i będzie przeciwdziałać ich marginalizacji.
EnglishIt can dive to 500 feet, to where sunlight does not penetrate, and is equipped with powerful lights.
metrów, tam gdzie nie dochodzi światło słoneczne, a wyposażona jest w potężne lampy.
EnglishDesloratadine does not readily penetrate the central nervous system.
Desloratadyna nie przenika łatwo do ośrodkowego układu nerwowego.
EnglishAmprenavir appears to penetrate into semen, though semen concentrations are lower than plasma concentrations.
Rzeczywiste stężenie w nasieniu jest niższe, niż stężenie amprenawiru w osoczu.
EnglishYou would agree with me that light doesn't penetrate through walls.
Zgodzicie się ze mną, że światło nie przenika przez ściany.
EnglishIt is reported to cross the placenta and penetrate the eye.
Stwierdzono, że przechodzi przez łożysko i przenika do oka.
EnglishRaltegravir readily crossed the placenta in rats, but did not penetrate the brain to any appreciable extent.
Raltegrawir łatwo przenika przez łożysko u szczurów, ale nie przenika w znacznym stopniu do mózgu.
EnglishSitaxentan sodium does not penetrate into erythrocytes and does not appear to cross the blood-brain barrier.
Sitaksentanu sodu nie przenika do erytrocytów i wydaje się, że nie przenika przez barierę krew- mózg.
English." ~~~ But I didn't think it would be something that would somehow penetrate the classroom.
Nadają się one dla uczniów zmotywowanych do nauki i nadają się dla uczących się w domu.
EnglishWe also need to ensure that this model can penetrate the emerging countries with which we wish to trade.
Musimy również zapewnić, że ten model może przeniknąć do gospodarek wschodzących, z którymi chcemy prowadzić handel.
EnglishAnd then it allows one to penetrate the work itself.
Potem pozwala zgłębić nam samo dzieło.
EnglishWe have to keep an eye on the market, we have to produce for the market, and we have to penetrate the market with top-quality products.
Musimy obserwować rynek, produkować dla rynku i wprowadzać na niego najwyższej jakości produkty.
EnglishBosentan does not penetrate into erythrocytes.
Englishcan easily penetrate living cells.
łatwością przenikania do wnętrza żywych komórek.
EnglishThese radio waves penetrate through walls.
Te fale radiowe przenikają przez ściany.
EnglishData show that abacavir and lamivudine penetrate the central nervous system (CNS) and reach the cerebrospinal fluid (CSF).
Dane wskazują, że abakawir i lamiwudyna przenikają do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz do płynu mózgowo- rdzeniowego (PMR).
EnglishThe rapid growth of technology and, in particular, the Internet, is making criminal organisations more and more difficult to penetrate.
Szybki rozwój technologii, a w szczególności Internetu, coraz bardziej utrudnia infiltrację organizacji przestępczych.
EnglishData show that lamivudine and zidovudine penetrate the central nervous system (CNS) and reach the cerebrospinal fluid (CSF).
Wyniki badań wskazują, że lamiwudyna i zydowudyna przenikają do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i do płynu mózgowo- rdzeniowego (PMR).
EnglishSo I'm trying to penetrate that.
EnglishData show that abacavir, lamivudine and zidovudine penetrate the central nervous system (CNS) and reach the cerebrospinal fluid (CSF).
Dane wskazują, że abakawir, lamiwudyna i zydowudyna przenikają do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) oraz do płynu mózgowo- rdzeniowego (PMR).