Cómo se dice "Per" en polaco

EN

"Per" en polaco

volume_up
Per {sustantivo}
volume_up
per {pron.}
PL

EN Per
volume_up
{sustantivo}

1. astronomía

Per (también: Perseus)

Ejemplos de uso para "Per" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.
EnglishBaraclude oral solution contains maltitol (13 g maltitol liquid per 20 ml dose).
Baraclude roztwór doustny zawiera maltitol (13 g płynnego maltitolu w dawce 20 ml).
EnglishBetween 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.
EnglishThe patient should take one 10 mg film-coated tablet (10 mg) per day for 7 days.
Pacjent powinien zażywać jedną tabletkę powlekaną 10 mg (10 mg) na dobę przez 7 dni.
English(PL) Twenty per cent of energy used is to be derived from renewable sources by 2020.
(PL) W 2020 roku 20% zużywanej energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych.
EnglishA single subcutaneous injection of 8 mg/ kg bodyweight (1 ml per 10 kg bodyweight).
Jedna iniekcja podskórna w dawce 8 mg / kg masy ciała (1 ml na 10 kg masy ciała).
EnglishPortugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.
EnglishBlister packs containing either 7, 10, 14 or 20 tablets per blister strip (Alu/ PP).
Opakowania blistrowe zawierające 7, 10, 14 lub 20 tabletek w blistrze (Al/ PP).
EnglishThe reconstituted solution contains 150 IU r-hFSH and 75 IU r-hLH per milliliter.
Sporządzony roztwór zawiera 150 j. m. r- hFSH i 75 j. m. r- hLH w jednym mililitrze.
EnglishWhat they earn here -- what number they live on -- is how much they earn per day.
Ile zarabiają - pod jakim numerem mieszkają to tyle ile zarabiają dziennie.
EnglishCurrently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Obecnie, podatnicy wydają około 60 000 dolarów rocznie wysyłając osobę do więzienia.
EnglishThe quantity of follitropin alfa per ml is 600 IU (equivalent to 44 micrograms).
W 1 ml roztworu znajduje się 600 j. m. folitropiny alfa (co odpowiada 44 mikrogramom).
Englishmg of ibafloxacin per g of gel (equivalent to 30.9 mg/ ml); Ibaflin 7.5 % Oral Gel:
mg ibafloksacyny w 1 g żelu (co odpowiada 30, 9 mg/ ml) Ibaflin 7, 5 % żel doustny:
EnglishThirty per cent of international monetary reserves are denominated in euro.
Trzydzieści procent międzynarodowych rezerw walutowych jest denominowanych w euro.
EnglishWe receive around 5 000 requests per year and we have 80 people working on them.
5 tysięcy wniosków rocznie i mamy osiemdziesięciu pracowników, którzy się nimi zajmują.
EnglishForty-two per cent of European citizens have confidence in EU institutions.
Unijnym instytucjom ufa tylko czterdzieści dwa procent europejskich obywateli.
EnglishIn 2009, tuberculosis killed 1.7 million people, or 4 700 people per day.
W 2009 roku gruźlica zabiła 1,7 miliona ludzi, a to oznacza 4 700 osób dziennie.
EnglishThe maximum dosage of 600 mg per day may be achieved after an additional week.
Po upływie jeszcze jednego tygodnia można wprowadzić dawkę maksymalną 600 mg na dobę.
EnglishCiprofloxacin Kabi contains 15.1 mmol (347 mg) sodium per 100 ml solution for infusion.
Preparat Ciprofloksacyn Kabi zawiera 15, 1 mmol (347 mg) sodu w 100 ml roztworu.
EnglishInsulin Human Winthrop Basal contains 100 IU of insulin per ml suspension.
Preparat Insulin Human Winthrop Basal zawiera 100 j. m. insuliny w 1 ml zawiesiny.