Cómo se dice "person in question" en polaco

EN

"person in question" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "person in question" en distintos contextos.

Traducciones similares para person in question en polaco

person sustantivo
in preposición
in-
Polish
question sustantivo
to question verbo

Ejemplos de uso para "person in question" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishEverything depends on how quickly the person in question is granted the relevant status.
Wszystko zależy od tego, jak szybko dana osoba uzyska odpowiedni status.
EnglishThe President of the Commission is trying to find an assignment for the person in question, and thus the sequence is reversed.
Przewodniczący Komisji stara się znaleźć zadanie dla danej osoby, przez co dochodzi do odwrócenia sekwencji.
EnglishIn cases where a Member State refuses, following judicial proceedings, to execute a European Arrest Warrant, the person in question will be released.
W przypadkach, w których państwo członkowskie odmawia wykonania europejskiego nakazu postępowania w wyniku postępowania sądowego, następuje zwolnienie odnośnej osoby.
EnglishAfter all, everyone has to pay foreign road tolls and we have been discussing for years the option of collecting electronically registered levies where the person in question lives.
Wszyscy przecież muszą wnosić opłaty drogowe i od lat debatujemy nad możliwością ściągania elektronicznie zarejestrowanych opłat w miejscu zamieszkania danej osoby.

Aprende otras palabras

English
  • person in question

Más traducciones en el diccionario español-alemán de bab.la.