Cómo se dice "plaster" en polaco

EN

"plaster" en polaco

volume_up
plaster {sustantivo}
PL
PL

"plaster" en inglés

EN plaster
volume_up
{sustantivo}

plaster (también: cast, gypsum, plaster of Paris)
It is as much use as a plaster on a wooden leg.
Zda się on na tyle, co gips na drewnianej nodze.
plaster
We're seeing scavenged terra cotta tile and little pieces of signs, and plaster over the brick, some color, and this is Sulay Montakaya's house in Sultanbelyi, and it's getting even better.
Ktoś znalazł kawałek terakoty, kawałek jakiejś tablicy, tu już na cegłach pojawia się tynk, jest trochę kolorów.
plaster (también: ground, mortar, seasoning)

Sinónimos (inglés) para "plaster":

plaster

Sinónimos (polaco) para "plaster":

plaster
Polish

Ejemplos de uso para "plaster" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English● Cover the injection site with a sticking plaster if any blood is present.
● Jeśli miejsce wkłucia krwawi, należy zabezpieczyć je plastrem.
EnglishPuncture the vein and secure the venipuncture set with a plaster.
Wkłuć się do żyły i zabezpieczyć zestaw do wkłucia dożylnego plastrem.
EnglishPuncture the vein and secure the venipuncture set with a plaster.
Nakłuć żyłę i unieruchomić zestaw do wkłucia dożylnego plastrem.
English'Sticking plaster' programmes to help the poor are necessary, but in themselves totally inadequate.
Programy doraźne wspierające biednych są konieczne, lecz same w sobie całkowicie niewłaściwe.
EnglishIf needed, you may cover the injection site with a plaster.
Jeśli jest to konieczne możną zabezpieczyć miejsce wkłucia plastrem.
EnglishIf needed, you may cover the injection site with a plaster.
Jeśli to konieczne, w miejscu wstrzyknięcia można przykleić plaster.
EnglishAnd yet we persist in putting sticking plaster on deep wounds.
Mimo to upieramy się, by głębokie rany leczyć plastrem.
EnglishPut a plaster over the site of injection if you need to.
W razie potrzeby przykleić plaster w miejscu wstrzyknięcia.
EnglishNow Isaiah had said, Let them take a cake of figs, and lay it for a plaster upon the boil, and he shall recover.
I rzekł był Izajasz: Niech wezmą bryłę suchych fig, i przyłożą na wrzód, a będzie uzdrowiony.
EnglishIf needed, you may cover the injection site with a plaster. no
Jeśli jest to konieczne, w miejscu wstrzyknięcia żn
EnglishPut a plaster on the injection site if you wish.
Jeżeli to konieczne, na miejsce wstrzyknięcia nakleić plaster.
EnglishUse a plaster if you want to. rod
Można użyć przylepca z opatrunkiem. od
EnglishUse a plaster if you want to.
Można nałożyć przylepiec z opatrunkiem.
EnglishUse a plaster if you want to.
Można użyć przylepca z opatrunkiem. go
EnglishWe are therefore calling for a real emergency financial plan, not a plaster to treat a life-threatening illness.
Dlatego apelujemy o zapewnienie realnego kryzysowego planu finansowego, gdyż choroby zagrażającej życiu nie da się wyleczyć zwykłym plastrem.
EnglishUse a plaster if you want to.
EnglishUse a plaster if you want to.
EnglishThe EUR 280 million milk fund announced yesterday is welcome but is merely a sticking plaster over a much wider problem.
Zapowiedziana wczoraj kwota 280 milionów euro jest mile widziana, ale to jedynie plaster opatrunkowy, gdyż problem ma dużo szerszy zakres.
EnglishWe have a responsibility here too, and we should not be content with making pretty speeches and applying sticking plaster solutions.
Ponosimy tutaj także odpowiedzialność i nie powinniśmy być zadowoleni z wygłaszania jedynie pięknych mów i ze stosowania doraźnych rozwiązań.
EnglishNow we, the stronger economies, must once more offer these countries billions in aid, but this will be a mere sticking plaster for the short term.
Teraz my, silniejsze gospodarki, musimy jeszcze raz zaoferować tym krajom miliardową pomoc, ale to będzie tylko krótkoterminowa ulga.