Cómo se dice "to put into" en polaco

EN

"to put into" en polaco

EN to put into
volume_up
{verbo}

to put into (también: to implant)
So I thought we put a little computer in it that has to wake up to tell it to do that.
Dlatego pomyślałem aby wsadzić tam komputer, który musi się obudzić i z kolei obudzić TV.
You're negotiating to put this guy in jail?
Negocjujesz by wsadzić tych gości do pudła?
Skippy, możesz ją wsadzić do samochodu?
to put into (también: to interpose, to put, to set, to intercalate)
You can always be changing colors, put aluminum paint, or I could put anything into this.
Zawsze można zmieniać kolory, wstawić farbę aluminiową lub mogę włożyć tam cokolwiek.
We know that if we have a damaged hip, you can put an artificial hip in.
Wiemy, że mając uszkodzone biodro, możemy wstawić protezę.
Or it could take a fly and put legs where its antennae should be.
Może też wstawić nogi tam, gdzie powinny być czułki.

Ejemplos de uso para "to put into" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThese questions were put to and answered by a European consumer advice service.
Odpowiedzi na poniższe pytania udzieliło europejskie biuro porad dla konsumentów.
EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, put away your fears and theoretical debates.
Panie komisarzu, panie i panowie! Odłóżcie na bok swoje obawy i teoretyczne debaty.
English(RO) I very warmly welcome the measures put forward by the Commission and Council.
(RO) Z ogromnym zadowoleniem przyjmuję środki zaproponowane przez Komisję i Radę.
EnglishHe has put an end to the 'enhanced' interrogation techniques, also by the CIA.
Położył kres zaostrzonym technikom przesłuchań, również tym stosowanym przez CIA.
EnglishPut not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.
Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.
EnglishThe Commission, as you know, has put forward specific proposals in these areas.
Komisja, jak państwo wiedzą, przedstawiła konkretne propozycje w tych dziedzinach.
EnglishThe people have been put off with promises for too long and now action is needed.
Ludzi zwodzono obietnicami już nazbyt długo, a teraz niezbędne jest działanie.
EnglishWe have put forward a proposal and we look forward to discussing it with you.
Przedstawiliśmy naszą propozycję i jesteśmy gotowi ją z Państwem przedyskutować.
EnglishThe European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) postawił nas w bardzo trudnym położeniu.
EnglishThey review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.
EnglishActing as the European Parliament, we must put pressure on the authorities in Burma.
Jako Parlament Europejski musimy bardzo wyraźnie oddziaływać na władze w Birmie.
EnglishWe need first to make sure that we have put out that fire and that it stays out.
Musimy na początek upewnić się, że ugasiliśmy ten pożar i że on nie powróci.
EnglishOnly half a year later, the Greek crisis has put the EU before a dramatic situation.
Zaledwie pół roku później grecki kryzys postawił UE wobec dramatycznej sytuacji.
EnglishWe put out a job description for a CFO at zero salary, and we had a queue of people.
Kiedy ogłosiliśmy, że szukamy takiego za zerową pensję, zgłosiła się ich chmara.
EnglishIt is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
To w gruncie rzeczy proste, i powinniśmy mieć odwagę sformułowania tej myśli.
EnglishIt is right that you put that there, but what are Member States doing about it?
To dobrze, że to tutaj poruszacie, ale co w tej sprawie robią państwa członkowskie?
EnglishSpikes in energy prices put huge pressure on the budget of the average consumer.
Skoki cen energii wywołują ogromną presję na budżet przeciętnego konsumenta.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.