EN rap
volume_up
{sustantivo}

1. general

rap (también: rapping, tapping, ping)
rap (también: knock, tap, bonk)

2. música

rap (también: rap music)
Rap oczywiście, rap -- freestyle.
Rap powstaje w domach jego odbiorców, nagrywają na własnym sprzęcie, rozprowadzają między sobą.
In a lot a ways, rap serves the same social function that jazz used to serve.
Na wiele sposobów, rap pełni wiele takich samych funkcji społecznych które kiedyś pełnił jazz.

3. coloquial

rap (también: accusation, charge)

Sinónimos (inglés) para "rap":

rap

Ejemplos de uso para "rap" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishCL: And so there's a lot of analogy between what takes place in free-style rap and jazz.
CL: I tak więc jest sporo analogii pomiędzy tym co ma miejsce we freestyle rapie i jazzie.
EnglishAnd I brought a little segment to give you of Duke Brady's "Canopy Rap."
Przyniosłam wam mały fragment "Canopy Rapu" Duke'a Brady'ego. ~~~ Oto Duke!
EnglishSomething deliberate, something secret, and who got the four in the morning bad rap ball rolling anyway?
Coś zamierzonego, coś tajnego, bo kto rozkręcił całą sprawę z czwartą nad ranem?
EnglishSo I now urge everyone to rap the committee's knuckles.
Dlatego uważam, że członkowie komisji powinni za to dostać po łapach.
EnglishWe had wooden flutists, we had oboists, we had opera singers, we had guitar players, and we had rap singers.
Mieliśmy flecistów, mieliśmy oboistów. ~~~ mieliśmy śpiewaków operowych, gitarzystów, i raperów.
EnglishDo the new regulations also cover this, or will the pharmaceutical industry just get a rap over the knuckles?
Czy nowe przepisy również to przewidują i czy w ten sposób farmakobiznes dostanie po prostu "po łapkach”?
EnglishSo I told my lab members that I would rap for TED, and they said, "No, you won't." ~~~ And then I thought --
Więc powiedziałem członkom mojego laboratorium, że zarapuję dla TED, a oni: "Nie ma mowy." I wtedy pomyślałem --
EnglishWe went out to the forest, I would pick up a branch, Caution would rap on it, and suddenly that branch was really cool.
Poszliśmy do lasu, podnosiłam gałąź, Caution o niej rapował i nagle ta gałąź stawała się naprawdę cool.
EnglishAnd then the students would come into our sound studios, they would make their own rap songs with their own beats.
I potem studenci przychodzili do naszego studia dźwiękowego, tworzyli swoje własne rapowe piosenki z własnymi bitami.
EnglishBut I think it is the policymakers of Europe who should take the rap for the failures that have been identified.
Jednakże myślę, że to politycy w Europie powinni być obciążeni odpowiedzialnością za niepowodzenia, które zostały zidentyfikowane.
EnglishBF: Juggling's got a bad rap.
EnglishKelly Robinson's rap works!
EnglishThe EU is willing to help the Greek people now, but Greece must take a good look at itself and if necessary give itself a rap on the knuckles.
UE chce pomóc teraz Grekom, ale Grecja musi dobrze się sobie przyjrzeć i w razie potrzeby zweryfikować swoje postępowanie.
Englishto get a rap on the knuckles
EnglishYour rap's not working.
EnglishWhat do you rap about?
EnglishAnd so this is what you do: you have a free-style artist come in and memorize a rap that you write for them, that they've never heard before, and then you have them free-style.
Tak więc, robisz tak: dajesz freestyle'owcowi do zapamiętania tekst który mu napisałeś, którego nigdy wcześniej nie słyszał, a później dajesz im możliwość freestylu.