Cómo se dice "rehash" en polaco

EN

"rehash" en polaco

volume_up
rehash {sustantivo}

EN rehash
volume_up
{sustantivo}

1. general

rehash

2. peyorativo

rehash (también: recall, repeat, repetition, replay)
Will this be the initial Charter proclaimed in the year 2000 or, as the Leinen report suggests, will it be the adapted rehash integrated within the former draft Constitutional Treaty?
., jak sugeruje sprawozdanie Leinena, czy też będzie to przerobiona powtórka zintegrowana z poprzednim projektem traktatu konstytucyjnego?

Sinónimos (inglés) para "rehash":

rehash

Ejemplos de uso para "rehash" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is a rehash of earlier proposals.
Są to wcześniejsze propozycje, przedstawione w nowej formie.
EnglishIt is nothing more nor less than a rehash of the Constitutional Treaty, to which the French nation said 'no'.
Nie jest to nic więcej jak ponowne przedstawienie w zmienionej postaci traktatu konstytucyjnego, któremu społeczeństwo francuskie powiedziało "nie”.
EnglishNor do we intend to support the PPE-DE Group's Amendment 29, the objective of which is to rehash a debate that has no place here.
Nie zamierzamy też poprzeć poprawki 29 zgłoszonej przez grupę PPE-DE, której celem jest przywrócenie debaty, na którą nie ma tutaj miejsca.
English. - (RO) The new European Roma inclusion strategy only serves to rehash old objectives which have proved impossible to achieve over the years.
Nowa strategia na rzecz włączenia Romów służy jedynie przetwarzaniu dawno ustalonych celów, które okazały się niemożliwe do zrealizowania przez całe lata.