Cómo se dice "rope" en polaco

EN

"rope" en polaco

volume_up
rope {sustantivo}
PL

"ropa" en inglés

EN rope
volume_up
{sustantivo}

1. general

rope (también: cable, cord, lariat)
She's, by the way, tied in with a rope so she can't fall.
Jest przywiązana liną, więc nie może spaść.
This is something that my people at SQUID Labs are working on at the moment, called "electronic rope."
To jest coś, nad czym moi ludzie w SQUID Labs pracują w tej chwili, nazywa się to elektroniczna lina.
rope (también: cord, lanyard, line, string)
And the first mate takes a rope and ties Odysseus to the mast in a nice knot.
Pierwszy oficer bierze sznur i przywiązuje Odyseusza do masztu solidnym węzłem.
I got very nervous -- no rope, no safety line, the whole world is moving around me -- and I thought, "I'm in trouble."
Byłem zdenerwowany bez sznura, ani liny bezpieczeństwa a cały świat wokół mnie wirował i pomyślałem „No to mam problem”.
It is clear that salvation is not to be found in the markets alone, and the old saying that 'financiers support the state just as a rope supports a hanged man' is confirmed.
Jasnym jest, iż wybawienia szukać należy również poza rynkiem i że stare powiedzenie "kapitaliści wspierają państwo tak jak sznur wspiera wisielca” potwierdza to.
rope (también: cord)

2. deporte

rope
She's, by the way, tied in with a rope so she can't fall.
Jest przywiązana liną, więc nie może spaść.
This is something that my people at SQUID Labs are working on at the moment, called "electronic rope."
To jest coś, nad czym moi ludzie w SQUID Labs pracują w tej chwili, nazywa się to elektroniczna lina.

Sinónimos (inglés) para "rope":

rope

Sinónimos (polaco) para "ropa":

ropa

Ejemplos de uso para "rope" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English(NL) Madam President, name not a rope in the house of him that hanged himself.
(NL) Pani przewodnicząca! Nie mówmy o stryczku w domu wisielca.
EnglishWoe unto them that draw iniquity with cords of falsehood, and sin as it were with a cart rope;
Biada tym, którzy ciągną nieprawość powrozami marności, a grzech jako powrozem wozowym
EnglishYou see, a simple piece of rope if the most effective device for capturing Heffalumps.
Zwykły kawałek Iiny bywa bardzo skuteczny przy łapaniu hefalumpa.
EnglishWhile you're reading the sign, we pull a rope behind the counter and eight mop heads drop on your head.
" Kiedy czytasz ten znak, my ciągniemy linę za kasą i osiem mopów spada ci na głowę.
EnglishAnd it's a kind of rope-like structure that twirls and swirls like this.
W budowie przypomina włókno, które wije się i skręca.
EnglishSo this image is simply showing -- it's a field of marine piles interconnected with this woven fuzzy rope.
Ta grafika pokazuje pole morskich słupów połączonych tą futrzaną linką.
EnglishThis is the guys on the rope, pulling open the carcass.
To są mężczyźni ciągnący linę, aby otworzyć korpus.
EnglishIt requires crawling, climbing, rope-work, technical rope-work and many other complex human motions in order to access these.
Trzeba się czołgać, wspinać, używać liny, uprzęży.
EnglishI got very nervous -- no rope, no safety line, the whole world is moving around me -- and I thought, "I'm in trouble."
Byłem zdenerwowany bez sznura, ani liny bezpieczeństwa a cały świat wokół mnie wirował i pomyślałem „No to mam problem”.
EnglishIt is clear that in this area, as in many others, we are often ready to give ourselves enough rope to hang ourselves.
To oczywiste, że w tej dziedzinie, jak i w wielu innych, często jesteśmy gotowi, aby dać sobie wolność, a potem się powiesić.
EnglishSo literally, you think about a rope.
EnglishAnd they killed about 12,000 sharks in this period, literally just by stringing a manila rope off the tip of Keem Bay at Achill Island.
W tamtym okresie zabito ok. 12 000 rekinów dosłownie rozciągając linę z manili z cypla na wyspie Achill w zatoce Keem.
EnglishCanst thou put a rope into his nose?
EnglishShe parks her dirigible, lowers the anchor rope and climbs down for a closer look inside.
Ponad Panteonem i jego 9-cio metrowym oculusem Beatrix zatrzymuje sterowiec, opuszcza linę kotwiczną, po czym opuszcza się, aby obejrzeć z bliska to, co jest w środku.
EnglishWhen the kids arrive they're confronted with lots of stuff: wood and nails and rope and wheels, and lots of tools, real tools.
Kiedy przychodzą dzieci, dostają do dyspozycji mnóstwo materiałów, drewna, gwoździ, lin, kółek i mnóstwo narzędzi, prawdziwych narzędzi.
EnglishWhat is fuzzy rope, you ask?
Englishto jump rope
English(CS) Madam President, this measure confirms the old saying that a financier has a hold on the state like a rope has a hold on a man who has been hung.
(CS) Pani Przewodnicząca! Działanie to potwierdza stare powiedzenie, że finansista trzyma państwo w takim uścisku, w jakim stryczek wisielca.
Englishto rope in