Cómo se dice "sentient" en polaco

EN

"sentient" en polaco

EN sentient
volume_up
{adjetivo}

sentient (también: empathetic, empathic, sensitive, squeamish)
volume_up
wrażliwy {adj. m}
sentient
volume_up
czujący {adj. m}
sentient

Sinónimos (inglés) para "sentient":

sentient
English

Ejemplos de uso para "sentient" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTheir billboards are manuals, prayers to the well-being of all sentient creatures.
Ich billboardy są podręcznikami, modlitwami za pomyślność wszystkich czujących istot.
EnglishSo I can actually pick a species on a planet and then make them sentient.
Mogę dać inteligencję wybranym gatunkom.
EnglishThe mycelium is sentient.
EnglishThe Treaty on the Functioning of the European Union requires the EU to enforce its policies, bearing in mind the welfare of animals as sentient beings.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nakazuje realizowanie polityki UE z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt i czujących istot.
EnglishAnimals are living sentient beings and their protection and proper treatment is one of the most serious challenges facing European countries.
Ze względu na fakt, iż zwierzęta są istotami żywymi i czującymi, ich ochrona i odpowiednie traktowanie jest jednym z poważniejszych wyzwań dla krajów Europy.
EnglishWe asked meditators, who have been doing that for years and years and years, to put their mind in a state where there's nothing but loving kindness, total availability to sentient being.
Poprosiliśmy osoby medytujące od wielu lat by wprowadzili się w stan, w którym odczuwają tylko życzliwą dobroć, całkowitą otwartość dla czujących istot.
EnglishGiven that, under EU legislation, all animals are regarded as sentient beings, we must tighten animal welfare checks and adhere to animal protection standards.
Zważywszy, że zgodnie z prawodawstwem UE wszystkie zwierzęta są uznawane za istoty czujące, musimy wzmocnić kontrole dobrostanu zwierząt i przestrzegać norm dotyczących ochrony zwierząt.