Cómo se dice "steady on!" en polaco

EN

"steady on!" en polaco

EN steady on!
volume_up
{interjección}

1. Gran Bretaña

steady on!
volume_up
hola hola! {interj.} [coloq.]
steady on!
volume_up
chwilę! {interj.} [coloq.]

Traducciones similares para steady on! en polaco

steady adjetivo
on adjetivo
on adverbio
on preposición

Ejemplos de uso para "steady on!" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe volume of distribution at steady state (Vss) was approximately 18-19 litres.
Objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosiła około 18- 19 litrów.
EnglishIt cannot be excluded that the effect of nilotinib is greater at steady state.
Nie można wykluczyć, że działanie nilotynibu nasili się w stanie stacjonarnym.
EnglishOtherwise, we are likely to witness the steady decline of the European Union.
W przeciwnym wypadku możemy być świadkami stopniowego upadku Unii Europejskiej.
EnglishThe dosage interval when steady state has been reached varies from 2 to 4 weeks.
Odstęp pomiędzy dawkami po osiągnięciu stanu stacjonarnego waha się od 2 do 4 tygodni.
EnglishThe volume of distribution at steady state (Vdss) was approximately 120 l in humans.
Objętość dystrybucji (Vdss) w stanie stacjonarnym wynosi u ludzi około 120 l.
EnglishSteady-state of 9-hydroxy-risperidone is reached within 4-5 days of dosing.
Stan stacjonarny 9- hydroksyrysperydonu jest osiągany w ciągu 4- 5 dni dawkowania.
EnglishFollowing repeated administration, steady state is achieved within 24 to 48 hours.
Po podaniu dawek wielokrotnych stan stacjonarny zostaje osiągnięty po 24 do 48 godzin.
EnglishThe volume of distribution of fentanyl at steady state is about 3-6 l/ kg.
Objętość dystrybucji fentanylu w stanie stacjonarnym wynosi około 3- 6 l/ kg.
EnglishSteady state pharmacokinetics was attained by the fourth treatment in most animals.
Nie wykazano związku pomiędzy stężeniami w osoczu a przypadkami działań niepożądanych.
EnglishThe volume of distribution at steady state (Vdss) was approximately 120 l in humans.
Objętość dystrybucji (Vdss) w stanie równowagi stacjonarnej wynosi u ludzi około 120 l.
EnglishSteady-state concentrations were reached after about 6 weeks of dosing.
Stężenie w stanie stacjonarnym było osiągane po około 6 tygodniach dawkowania.
EnglishSteady-state plasma levels are reached after continuous administration for 7– 8 days.
Stężenia w osoczu w stanie stacjonarnym osiągane są po stałym podawaniu przez 7- 8 dni.
EnglishThe steady-state volume of distribution of montelukast averages 8-11 liters.
Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi przeciętnie 8- 11 litrów.
EnglishDistribution: the apparent volume of distribution at steady state is 46±21 l.
Dystrybucja: pozorna objętość dystrybucji stawudyny w stanie stacjonarnym wynosi 46± 21 l.
EnglishThe steady-state volume of distribution (Vss) is estimated to be 163 litres.
Objętość dystrybucji w stanie równowagi (Vss) szacuje się na 163 litry.
EnglishVarenicline did not alter the steady-state pharmacokinetics of digoxin.
Wareniklina nie wpływała na farmakokinetykę digoksyny w stanie stacjonarnym.
EnglishMoreover, it goes without saying that a steady income is a safeguard against poverty.
Co więcej, nie trzeba tu dodawać, że stały dochód stanowi zabezpieczenie przed ubóstwem.
EnglishPatients should inhale the insulin powder from the mouthpiece in one slow and steady o
powinien inhalować proszek zawierający insulinę przez usta jednym powolnym i spokojnym z
EnglishDistribution: at steady state, lopinavir is approximately 98 − 99 % bound to serum proteins.
W stanie stacjonarnym lopinawir wiąże się z białkami osocza w około 98 - 99 %.
EnglishSteady-state plasma concentrations are achieved after dosing for several weeks.
Stężenia w osoczu krwi w stanie stacjonarnym osiągane są po kilku tygodniach dawkowania leku.