EN stuff
volume_up
{sustantivo}

1. general

stuff (también: cloth, content, data, fabric)
We couldn't begin to show you our archival stuff from the jellies.
Mamy mnóstwo materiału z meduzami, wszelkich rozmiarów i kształtów.
It's made of metal and the brown stuff is Fin-Ply -- it's that formed lumber from Finland.
Wykonany jest z metalu i brązowego materiału Fin-Ply - sklejki formowanej pochodzącej z Finlandii.
A 10-billion-dollar chip fab uses a process a village artisan would recognize -- you spread stuff around and bake it.
Kosztująca 10 miliardów dolarów fabryka czipów używa procesu znanego wiejskim rzemieślnikom – rozprowadzasz materiał dookoła i pieczesz go.
stuff
I mean, if there's stuff on Google, why would you need to stuff it into your head?
To znaczy: jeśli coś jest w Google, to po co zaśmiecać sobie tym głowę?
They can do graphic design, all kinds of stuff with computers, photography, industrial design.
Grafika, projektowanie, coś z komputerami, fotografika, wzornictwo przemysłowe.
They've done incredible stuff, unbelievable stuff.
Robią coś niesamowitego, niewiarygodnego.

2. slang

stuff (también: dough, money, oof, gelt)
volume_up
szmal {m} [coloq.]

3. coloquial

stuff (también: clobber, gear)
volume_up
manele {f pl} [coloq.]
stuff (también: dregs, grounds, bits of stuff)
volume_up
farfocle {f pl} [coloq.]
stuff
volume_up
towar {m} [slg.]
Ej człowieku, towar zaczyna działać...
Ten towar na mnie nie działa.
Increasing numbers are throwing in the towel, however, which has already led to a dependence on imports in the field of fruit, vegetables and feeding-stuff production.
Coraz więcej osób uznaje się za przegranych, co już doprowadziło do zależności od towarów importowanych, takich jak owoce, warzywa i produkcja karmy.
stuff (también: things, paraphernalia)
volume_up
rzeczy {f pl}
Some of the stuff we share is stuff we've made. ~~~ Some of the stuff we share is stuff we've found.
Część z tego, to rzeczy naszej produkcji, a część, to rzeczy które znaleźliśmy.
You will see stuff in the next month that will be just as important as this stuff.
W ciągu następnego miesiąca zobaczycie rzeczy równie ważne jak to.
Think of it as beginning to program stuff for specific purposes.
Postrzegają to jako wstęp do programowania rzeczy w określonych celach.
stuff
volume_up
prochy {f pl} [coloq.]

4. poético

stuff (también: content, contents)
But it's something that is very precise stuff.
Jest to jednak bardzo sprecyzowana treść.
We're just following this very simple rule at the bottom here, but we're getting all this amazing stuff.
Wykonujemy tylko proste instrukcje reguły tutaj na dole, a otrzymujemy tą niesamowitą treść.
stuff (también: essence)

Ejemplos de uso para "stuff" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI'm not talking about airy-fairy stuff about culture or psychology, or behavior.
Nie mówię o wydumanych różnicach kulturowych, psychologicznych, czy behawioralnych.
EnglishAnd what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
I co jest naprawdę bardzo ważne, to, że mimo cięć budżetowych, musimy się rozrastać.
EnglishBut you are made of stuff, and you are using stuff, and you enslave stuff.
Ale składacie się z materii, używacie materii, podporządkowujecie sobie materię.
EnglishThe metalworkers, for the most part, do ducts behind the ceilings and stuff.
A robotnicy wykonujący prace w metalu zwykle robią hydraulikę w ścianach itp.
EnglishPremix for medicated feeding stuff Doxyprex is presented as yellow granules.
Premiks do sporządzania paszy leczniczej Doxyprex ma postać żółtych granulek.
EnglishA horizontal ribbon mixer should be used to incorporate the product into feeding stuff.
Do wprowadzenia produktu do paszy należy zastosować mieszalnik poziomy wstęgowy.
EnglishSo the stuff that's in this picture that's white, that is the dark matter.
Dla światła jest ona przezroczysta ale dla was zaznaczymy ją na biało. ~~~ OK?
EnglishLike climbing up into a cave and doing that stuff all the way down there.
Jak wspinanie się po ścianie jaskini i myślenie o tym wszystkim schodząc w dół.
EnglishWhat I'm going to talk to you about tonight is stuff we might do if we did nothing.
To o czym chcę dziś mówić ,jest to, do czego możemy doprowadzić jeśli nie zrobimy nic.
EnglishYou start getting this organic agriculture; you start putting machinery onto this stuff.
Rozpoczęliśmy to rolnictwo naturalne; zaczęliśmy wykorzystywać maszyny na polach.
EnglishYou have regulation; information is transcribed; catalysts are made; stuff is happening.
Mamy regulację, informacja jest przepisywana; działa kataliza, dużo się dzieje.
EnglishAnd because it's so much stuff, it's really important for the atmospheric system.
A ponieważ jest go tak dużo, jest on istotnym czynnikiem dla atmosfery.
EnglishThen I started to get a little more realistic and I have to start drawing the stuff.
Potem zaczęło to wyglądać bardziej realistycznie, i musiałem to narysować.
EnglishYou can ask about what causes it biochemically: neuroscience, serotonin, all that stuff.
Dziś to podczas TED zadajemy najrozmaitsze pytania, które wiążą się z tym tematem.
EnglishAnd then notice that all the information written on there is stuff you'll need.
Zauważcie, że wszystkie dane są w książce, więc na razie je wymazujemy.
EnglishYou look at your X-rays on a screen and you do stuff with them, you email them.
Oglądamy zdjęcia rentgenowskie na monitorze, możemy je przesłać mailem.
EnglishAnd this is really unheard of stuff, and this is all because of this technology.
To naprawdę niespotykany przypadek, a to wszystko dzięki technologii.
EnglishA horizontal ribbon mixer should be used to incorporate the product into the feeding stuff.
Do wprowadzenia produktu do paszy należy zastosować mieszalnik poziomy wstęgowy.
EnglishIt is once again the time for Lady No - Chancellor Merkel - to strut her stuff.
Raz jeszcze nadszedł czas na dumne wejście Lady Nie, kanclerz Merkel.
EnglishAnd what does that mean in a universe where we are right now the highest form of stuff?
Co to oznacza we wszechświecie, w którym jesteśmy najwyższą formą materii ?