Cómo se dice "telecoms sector" en polaco

EN

"telecoms sector" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "telecoms sector" en distintos contextos.

Traducciones similares para telecoms sector en polaco

telecom sustantivo
sector sustantivo

Ejemplos de uso para "telecoms sector" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI want to see action on completing the internal market and, in particular, the telecoms sector.
Chcę zobaczyć działania dotyczące urzeczywistnienia rynku wewnętrznego, a w szczególności sektora telekomunikacji.
EnglishAs telecoms sector grew, housing and construction, and I could go on and on.
Wraz z rozwojem sektora telekomunikacji, rozwijał się przemysł mieszkaniowy i przemysł budowlany. ~~~ I mogłabym je dalej wymieniać.
EnglishHowever, I do not believe that it is right to deregulate, or not to regulate, retail prices in the telecoms sector.
Nie sądzę jednak, aby słuszna była deregulacja lub brak regulacji cen detalicznych w sektorze telekomunikacyjnym.
EnglishMadam President, it is fair to say that the telecoms sector is a success story within the EU, which makes it all the more important that we set the right regulatory framework.
Pani przewodnicząca! Można powiedzieć, że sektor telekomunikacyjny to historia sukcesu w ramach UE, co sprawia, że tym ważniejsze jest ustanowienie właściwych ram prawnych.

Aprende otras palabras

English
  • telecoms sector

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.