Cómo se dice "than we" en polaco

EN

"than we" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "than we" en distintos contextos.

Traducciones similares para than we en polaco

than conjunción
than preposición
Polish
we pronombre
Polish

Ejemplos de uso para "than we" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFor more than ten years, we have been calling for the industry to build clean cars.
Od ponad dziesięciu lat wzywamy ten przemysł do budowy ekologicznych samochodów.
EnglishHowever, a social clause is significantly more than what we find here in this text.
Klauzula społeczna to jednak zdecydowanie więcej, niż znajdujemy w tym tekście.
EnglishThe Treaty of Lisbon guarantees us considerably more powers than we have at present.
W traktacie lizbońskim zagwarantowano nam znacznie większe kompetencje niż dotąd.
EnglishSecondly, it has to be said that we know less than we thought we did some time ago.
Po drugie należy powiedzieć, że wiemy mniej, niż spodziewaliśmy się jakiś czas temu.
EnglishI am not necessarily committed to moving further than we have done so already.
Uważam, że niekoniecznie należy posuwać się dalej, niż już to uczyniliśmy.
EnglishSo children both know more and learn more than we ever would have thought.
Więc dzieci zarówno wiedzą jak i uczą się więcej niż kiedykolwiek byśmy pomyśleli.
EnglishToday more than ever, we need strong tools with which to solve these problems.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnych narzędzi do rozwiązywania problemów.
EnglishIn the Czech Republic we now have fewer cattle than we had after the Napoleonic wars.
W Republice Czeskiej mamy teraz mniejsze pogłowie bydła niż po wojnach napoleońskich.
EnglishSS: He talks to other Bonobos at the lab, long-distance, farther than we can hear.
SS: Rozmawia z innymi bonobo, na odległość, dalej niż my możemy słyszeć.
EnglishI think babies and children are actually more conscious than we are as adults.
Myślę, że niemowlęta i dzieci są w rzeczywistości bardziej świadome niż my jako dorośli.
EnglishTheir proposal is EUR 3 billion less than the one that we are here to discuss today.
Proponują o 3 miliardy euro mniej niż wynosi budżet, o którym dzisiaj tutaj rozmawiamy.
EnglishIt is a fact of life that our children are often more computer literate than we are.
Taka jest prawda - nasze dzieci często lepiej niż my potrafią posługiwać się komputerem.
EnglishHowever, the situation in Burma has become even worse than last time we spoke about it.
Tymczasem jednak sytuacja uległa pogorszeniu, odkąd ostatni raz o niej rozmawialiśmy.
EnglishMore than ever we have to ensure complementarity and avoid duplication.
Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy dbać o komplementarność i unikać powielania.
EnglishWe need a bolder economic governance package than we have on the table today.
Potrzebujemy pakietu zarządzania gospodarką odważniejszego niż ten, który mamy przed sobą.
EnglishSince the launch of negotiations more than two years ago, we have made good progress.
Od czasu rozpoczęcia negocjacji przed ponad dwoma laty dokonaliśmy obiecującego postępu.
EnglishSo, we think we should treat them differently than we would want to be treated.
Tak więc, myślimy, że powinniśmy traktować ich inaczej niż sami chcielibyśmy być traktowani.
EnglishMuch more likely, they will be two to four times richer than we are.
Znacznie bardziej prawdopodobne, że będzie dwa do czterech razy bogatsza, niż my.
EnglishSo, substantially larger than we even thought we would go initially.
Więcej, niż na początku planowaliśmy. ~~~ Więcej, niż na początku planowaliśmy.
EnglishOtherwise, we will lose the trust of the citizens faster than we can possibly imagine.
W przeciwnym razie stracimy zaufanie obywateli szybciej, niż możemy to sobie wyobrazić.

Aprende otras palabras

English
  • than we

Echa un vistazo al diccionario portugués-español de bab.la.