Cómo se dice "the best way to make" en polaco

EN

"the best way to make" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "the best way to make" en distintos contextos.

Traducciones similares para the best way to make en polaco

the artículo
the conjunción
Polish
best adjetivo
best adverbio
Polish
best
well sustantivo
well adjetivo
well adverbio
Polish
well interjección
Polish
well
Polish
way sustantivo
to preposición
Polish
to conjunción
make sustantivo
Polish
to make verbo

Ejemplos de uso para "the best way to make" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe most important being that it is the best way to make an inexpensive product.
Najważniejszym jest to, że dobry design obniża cenę produktu.
EnglishThis is the best way to make our economies more resilient in the face of an uncertain economic outlook.
Jest to najlepszy sposób, by wzmocnić nasze gospodarki, mając w perspektywie niepewną przyszłość gospodarczą.
EnglishThat is the best way to make sure that we have sustainable fish stocks, not some artificial communistic method where you have central planning in fishing.
To najlepszy sposób zapewnienia sobie zrównoważonych zasobów rybnych - a nie jakaś sztuczna komunistyczna metoda obejmująca centralne planowanie rybołówstwa.
EnglishI didn't think that was necessarily the best way to make a living, so I decided to go on a path to become financially independent, so I could write these stories as quickly as I could.
Nie uważałem tego, za najlepszy sposób na zarabianie na życie, dlatego postanowiłem najpierw zadbać o niezależność finansową, by móc zacząć pisać te historie możliwie najszybciej.

Aprende otras palabras

English
  • the best way to make

Busque más palabras en el diccionario italiano-español.