Cómo se dice "the following point" en polaco

EN

"the following point" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "the following point" en distintos contextos.

Traducciones similares para the following point en polaco

the artículo
the conjunción
Polish
following adjetivo
to follow verbo
point sustantivo
to point verbo

Ejemplos de uso para "the following point" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

English(DE) Commissioner, I am interested in the following point.
(DE) Panie komisarzu! Interesuje mnie następująca sprawa.
EnglishMatters must be made clear, and I would insist very strongly on the following point: we refuse to be called troublemakers.
Sprawę trzeba postawić jasno i stanowczo obstawałbym przy jednym: nie można nas nazywać awanturnikami.
EnglishLet me also make the following point.
Niech mi będzie wolno podnieść jeszcze jedną sprawę.
EnglishThe following point is important: a centralist approach is of no help when we are trying to mitigate the effects of a disaster at local level.
Ważna jest następująca sprawa: przy usuwaniu następstw klęski żywiołowej na szczeblu lokalnym, scentralizowane podejście jest bezużyteczne.
EnglishLast but not least, I want to emphasise the following point, by way of conclusion: do not forget about transparency and better communication with all European institutions.
Kończąc, pragnę podkreślić następujący wniosek: nie zapominajmy o przejrzystości i lepszej komunikacji ze wszystkimi instytucjami UE.
EnglishThe following point is the Statement of the Council and of the Committee on Development of the European Citizens' Initiative based on Article 11(4) of the Treaty on European Union.
Następnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji Rozwoju na temat realizacji europejskiej inicjatywy obywatelskiej opartej na art. 11 ust.

Aprende otras palabras

English
  • the following point

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.