Cómo se dice "win-win situation" en polaco

EN

"win-win situation" en polaco

EN win-win situation
volume_up
{sustantivo}

Może to być sytuacja, w której nie ma przegranych.
win-win situation

Ejemplos de uso para "win-win situation" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe latter have resulted in a win-win situation for all interested parties.
Spowodowały one sytuację, w której wygrywają wszystkie zainteresowane strony.
EnglishThe PPE-DE Group's final assessment must deliver a win-win situation.
Końcowa ocena grupy PPE-DE musi doprowadzić do sytuacji korzystnej dla wszystkich stron.
EnglishIt is a win-win-win situation that starts the food economy moving.
To sytuacja, w której wszyscy wygrywają, a ekonomia żywnościowa zaczyna się rozkręcać.
EnglishThat is always a win-win situation for people from third countries within Europe.
W takiej sytuacji zawsze zyskują obie strony, także ludność z krajów trzecich przebywająca w Europie.
EnglishSo I think voting and agreeing ITER should be a win-win situation for all of us.
Sądzę więc, że głosowanie i porozumienie w sprawie ITER powinny oznaczać sytuację korzystną dla nas wszystkich.
EnglishBoth partners have to be joined together for a long period in order to achieve a win-win situation.
Oboje partnerów musi być ze sobą związanych przez długi czas, aby czerpać obustronne korzyści.
EnglishThe main advantage offered by this regulation is that it provides a win-win situation.
Główną zaletą przedmiotowego uregulowania jest to, że daje ono szansę odniesienia korzyści przez obie strony.
EnglishMost of us will agree that this is a win-win situation.
Długo na to czekaliśmy. Większość z nas zgodzi się, że jest to umowa obustronnie korzystna.
EnglishI would emphasise that we need it to be a win-win situation.
Pragnę podkreślić, że wygrać na tym muszą obydwie strony.
EnglishBut if this can be made to work, it cannot just be a win-win situation.
Ale jeśli to porozumienie ma zadziałać, nie może to być jedynie sytuacja "win-win”, w której obie strony wygrywają.
EnglishThis package could result in a win-win situation, which would enable everyone to benefit.
Na takim pakiecie mogliby zyskać wszyscy.
EnglishIt can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals.
Może to być sytuacja "win-win-win”, bo dzięki temu można przyspieszyć osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.
EnglishIn the public's eyes, it is only worth having the single market if it puts them in a win-win situation.
W oczach opinii publicznej warto jest mieć wolny rynek tylko wówczas, gdy przynosi jednoznacznie wygraną sytuację.
EnglishI believe it is also possible to reach this win-win situation based on political will and far less prejudice.
Jestem przekonana, że korzyści dla obu stron można osiągnąć dzięki woli politycznej i ograniczeniu uprzedzeń.
EnglishI think we are aware that, as someone said, it must become a 'win-win' situation for Europe.
Myślę, że jesteśmy świadomi, jak ktoś powiedział, że w Europie musi zaistnieć sytuacja, w której obydwie strony są zwycięzcami.
EnglishTo borrow an expression from the business world, this can rightly be termed a win-win situation.
Zapożyczając określenie ze świata gospodarki, taką sytuację rzeczywiście można nazwać korzystną dla wszystkich stron ("win-win").
EnglishI agree with Mr Papastamkos: free trade on this basis can be a win-win situation for all participants.
Podzielam opinię pana posła Papastamkosa, że wolny handel oparty na takich podstawach może przynieść wzajemne korzyści wszystkim uczestnikom.
EnglishSo it is a deal worth doing, and, if we can get it right, I think it is a win-win situation.
Dlatego warto jest zawrzeć to porozumienie, i o ile wszystko się powiedzie, będziemy mieli moim zdaniem do czynienia z sytuacją korzystną dla obu stron.
EnglishThe additional measures listed in the report are necessary in order to turn a demographic development into a 'win-win' situation.
Konieczne są dodatkowe środki wymienione w sprawozdaniu, aby rozwój demograficzny był korzystny dla wszystkich stron.
EnglishIn my view, Iceland has always had a European vocation and Icelandic membership will represent a win-win situation for both sides.
Moim zdaniem Islandia zawsze miała europejską orientację i jej członkostwo w UE będzie oznaczało wygraną dla obu stron.