Cómo se dice "within your domain" en polaco

EN

"within your domain" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "within your domain" en distintos contextos.

Traducciones similares para within your domain en polaco

within preposición
your pronombre
you sustantivo
Polish
you pronombre
domain sustantivo

Ejemplos de uso para "within your domain" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYour submitted template will appear within your domain tab and the My Templates tab.
Przesłany szablon zostanie wyświetlony na karcie Twojej domeny, a także na karcie Moje szablony.
EnglishIf you see a template with inappropriate content within your domain, please report it to your domain administrator.
Jeśli znajdziesz w galerii szablonów w domenie szablon z nieodpowiednią zawartością, zgłoś to administratorowi domeny.
EnglishIf Docs templates submitted within your domain contain inappropriate content, and the owners of the templates aren't removing them, you can disable template submissions.
Jeśli szablony dokumentów przesyłane w Twojej domenie zawierają nieodpowiednie treści i nie są usuwane przez właścicieli, możesz wyłączyć przesyłanie szablonów.
EnglishNo, people in the group and those within your domain need to click the URL in the invitation you send for the shared collection to appear in their Documents List.
Nie, osoby w grupie i osoby w Twojej domenie muszą kliknąć adres URL w wysłanym zaproszeniu do tej udostępnionej kolekcji, aby pojawiła się ona na ich listach dokumentów.

Aprende otras palabras

English
  • within your domain

Más en el diccionario inglés-español.