Cómo se dice "without being charged" en polaco

EN

"without being charged" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "without being charged" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "without being charged" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFirstly, Maltese consumers should have the right to continue watching national stations that are free to view without being charged.
Po pierwsze, maltańscy konsumenci powinni mieć prawo nadal oglądać nieodpłatnie stacje krajowe, które są darmowe.
EnglishAung San Suu Kyi has spent thirteen years under arrest without being charged, which is against the law even in Burma.
Aung San Suu Kyi trzynaście lat przebywała w areszcie bez postawienia zarzutów, co jest sprzeczne z nawet obowiązującym w Birmie prawem.
EnglishAnother problem is that very many of these prisoners are held in prison without proceedings and without being charged with anything.
Innym problemem jest fakt, że wielu więźniów jest przetrzymywanych w więzieniu bez procesu i bez postawienia im zarzutów.
EnglishIn 2004 Salih Osman himself was imprisoned for seven months without being charged, and it was only when he went on hunger strike that he was released.
W roku 2004 pan Salih Osman był więziony przez okres siedmiu miesięcy bez wydania oskarżenia i dopiero, gdy zdecydował się na strajk głodowy, został wypuszczony na wolność.

Aprende otras palabras

English
  • without being charged

En el diccionario español-alemán podrás encontrar más traducciones.