Cómo se dice "without establishing" en polaco

EN

"without establishing" en polaco

EN without establishing
volume_up

without establishing

Traducciones similares para without establishing en polaco

without preposición
Polish
establishing sustantivo
to establish verbo

Ejemplos de uso para "without establishing" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe cannot meet objectives without clearly establishing the procedures and encouraging or supporting the development of useful tools.
Nie możemy realizować celów bez wyraźnego określenia procedur i stymulowania lub wspierania rozwoju użytecznych narzędzi.
EnglishIn addition, this science and technology transfer is inconceivable without establishing an educational exchange and creating a joint network of scientific research centres.
Ponadto trudno jest wyobrazić sobie transfer nauki i technologii bez wymiany edukacyjnej i stworzenia wspólnej sieci ośrodków naukowo-badawczych.
EnglishIn our relations with Russia we must underline and we do underline that investigations into these murders take too long and as a rule end without establishing who was guilty.
W stosunkach z Rosją musimy podkreślać i podkreślamy, że śledztwa w sprawie tych zabójstw trwają za długo i z reguły kończą się niewykryciem sprawców.
EnglishWithout establishing good connections between the systems in the relevant countries, it is not possible either to create a unified energy market or to apply the principle of solidarity in the EU.
Bez utworzenia dobrych połączeń miedzy systemami w poszczególnych krajach nie da się stworzyć jednolitego rynku energii ani zastosować zasady solidarności w UE.