Cómo se dice "without her" en polaco

EN

"without her" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "without her" en distintos contextos.

Traducciones similares para without her en polaco

without preposición
Polish
her pronombre
without doubt adverbio
without delay adverbio
without warning
without witnesses
without fail adverbio
without prejudice
without success adverbio
without parallel adjetivo
without demur
without stopping adverbio
without detriment
without exception adjetivo
without preconceptions
without damage

Ejemplos de uso para "without her" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe unrest in Egypt has forced the mother to return to Slovakia, but without her son.
Z powodu rozruchów w Egipcie matka była zmuszona do powrotu na Słowację, ale bez syna.
EnglishÁgnes Hankiss can be tried without her parliamentary activities being called into question.
Ágnes Hankiss może być sądzona, co nie stanowi zakwestionowania jej działalności parlamentarnej.
EnglishI sent her home without speaking to my attending.
Odesłałem ją do domu bez konsultacji z moim lekarzem prowadzącym.
EnglishAnd ye shall give her unto Eleazar the priest, and he shall bring her forth without the camp, and one shall slay her before his face:
Tę oddacie Eleazarowi kapłanowi, który ją wywiedzie za obóz, i zabita będzie przed nim.
EnglishIt is a fundamental principle of human rights not to deprive an individual of his or her liberty without due justice and a fair trial.
Podstawową zasadą praw człowieka jest, aby bezpodstawnie i bez sprawiedliwego procesu nie pozbawiać ludzi wolności.
EnglishI'd be lost without her.
EnglishWithout her knowledge or consent, the boyfriend recorded their shared private experiences and posted the recordings on the Internet after the end of their relationship.
Bez jej wiedzy i zgody nagrał z nią intymne sceny, a po rozpadzie ich związku upublicznił ten materiał w Internecie.
EnglishAnd the only way we thought we could without scaring her is to try and simulate a growl like her mother would make -- a hiss and a sound.
Jedyne co przyszło nam do głowy, to nie strasząc jej, próbować naśladować warczenie, jakie wydałaby z siebie jej matka, syknięcie i ostrzegawczy odgłos.
EnglishAnd when we burned incense to the queen of heaven, and poured out drink-offerings unto her, did we make her cakes to worship her, and pour out drink-offerings unto her, without our husbands?
A gdy kadzimy królowej niebieskiej, i sprawujemy jej ofiary mokre, izali jej bez mężów naszych placki czynimy, kształtując ją, i sprawując jej ofiary mokre?
EnglishAs a new Member of this House, I would like you to clarify, with respect to Rule 2, whether a Member of this House is free to express his or her opinions without any censorship.
Jako nowa posłanka do tej Izby chciałabym prosić pana o wyjaśnienie, w związku z art. 2, czy poseł do PE ma prawo do swobodnego wypowiadania swojej opinii bez cenzury, czy nie?
EnglishThere was a 65-year-old woman in Duluth, Minnesota last year that was found frozen and without a pulse in her front yard one morning in the winter, and they brought her back to life.
65-letnia kobieta z Duluth w Minnesocie, została w ubiegłym roku znaleziona zamarznięta, bez pulsu, przed swoim domem pewnego zimowego poranka. ~~~ Przywrócono do życia także i ją.