Cómo se dice "without hindrance" en polaco

EN

"without hindrance" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "without hindrance" en distintos contextos.

Traducciones similares para without hindrance en polaco

without preposición
Polish
hindrance sustantivo

Ejemplos de uso para "without hindrance" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt must not be possible for weapons to be exported without hindrance, not even within the EU.
Nie wolno zezwalać na eksport broni bez żadnych przeszkód, nawet w obrębie UE.
EnglishSMEs must be able to operate without hindrance and to act quickly.
MŚP muszą mieć możliwość bardziej swobodnego i szybszego działania.
EnglishEuropean service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Europejscy usługodawcy muszą mieć możliwość świadczenia usług bez biurokratycznych obciążeń w całej UE.
EnglishThey want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
Chcą móc dokonać wyboru bez utrudnień i bez przeszkód wynikających z braku konkurencji.
EnglishIn other words, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Inaczej mówiąc, chodzi o zapewnienie europejskim usługodawcom możliwości prowadzenia działalności w całej UE bez biurokratycznych przeszkód.
EnglishIn short, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Krótko mówiąc, europejscy usługodawcy muszą mieć możliwość wykonywania pracy bez biurokratycznych obciążeń na terytorium całej Unii Europejskiej.
EnglishNew Tibetan arrivals apprehended by the Nepalese authorities en route to Kathmandu should be transferred to the UNHCR's care promptly and without hindrance.
Nowo przybyli uchodźcy z Tybetu, których władze Nepalu przechwytują na drodze do Katmandu, powinni bezzwłocznie znaleźć się pod opieką Biura UNHCR.
EnglishAccording to the provisions of the directive, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Zgodnie z przepisami dyrektywy, europejscy usługodawcy muszą mieć możliwość świadczenia pracy bez obciążeń biurokratycznych na całym terytorium Unii Europejskiej.
EnglishThis Article establishes every person's right to freely express their opinion, receive and share information, without let or hindrance from governing institutions.
W artykule tym ustanawia się prawo każdego człowieka do swobodnego wyrażania swoich opinii, otrzymywania i wymiany informacji, bez żadnych przeszkód ze strony instytucji rządowych.

Aprende otras palabras

English
  • without hindrance

Más traducciones en el diccionario francés-español de bab.la.