Cómo se dice "yet so" en polaco


Resultados para "yet". "yet so" no se encuentra en nuestro diccionario actualmente.
EN

"yet so" en polaco

volume_up
yet {adv.}
volume_up
yet {conj.}

EN yet
volume_up
{adverbio}

yet (también: more, still, anymore)
Now Samuel did not yet know Jehovah, neither was the word of Jehovah yet revealed unto him.
A Samuel jeszcze nie znał Pana, i jeszcze mu nie było objawione słowo Pańskie.
Pharmacotherapeutic group: not yet assigned, ATC code: not yet assigned.
Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC) nie jest jeszcze przyznana.
However, definitive studies on the efficiency of this strategy are not yet available.
Jednak nie ma jeszcze wyników badań dotyczących skuteczności tej strategii.
yet (también: already, by now)
volume_up
już {adv.}
Those are ideas which have been accepted but not implemented yet.
Są to koncepcje już powszechnie zaakceptowane ale jeszcze nie wprowadzone w życie.
We have come a very long way, but the work is not yet complete.
Przeszliśmy już bardzo daleką drogę, praca nie jest jednak zakończona.
Czy już wyznaczyliście datę ślubu?
The prostamide receptor, however, has not yet been structurally identified.
Jednak dotychczas nie określono jeszcze struktury receptora dla prostamidów.
The mechanism of resistance to daptomycin has not yet been identified.
Dotychczas nie poznano mechanizmu oporności na daptomycynę.
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
Pojęcie obszarów wiejskich nie zostało dotychczas dokładnie zdefiniowane.
yet (también: thus far)
Why they have not, as yet, been implemented by the Commission is beyond me.
Nie potrafię zrozumieć, czemu Komisja jak do tej pory jeszcze ich nie wdrożyła.
However, no one has yet been called to account for these criminal offences.
Jednak do tej pory nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności za te przestępstwa kryminalne.
Again, I have yet to hear convincing reasons for this.
Do tej pory nie słyszałem przekonującego uzasadnienia również na to pytanie.

Traducciones similares para yet so en polaco

yet adverbio
yet conjunción
so adverbio
so conjunción

Ejemplos de uso para "yet so" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf we do not succeed in doing so in Belarus, we might yet do so in other countries.
Jeżeli nie udaje się to na Białorusi, to może być też w innych krajach.
EnglishSome of the stories are just so classic, and yet so understandable.
Niektóre historie są po prostu tak klasyczne, a przy tym tak łatwe do zrozumienia.
EnglishWe do not meet any other country so frequently, yet problems persist.
Choć z żadnym innym krajem nie spotykamy się tak często, to problemy wciąż istnieją.
EnglishHow can the Bible be so barbaric in some places, and yet so incredibly wise in others?
Jak Biblia może być tak barbarzyńska w pewnych miejscach, a w innych wprost nieprawdopodobnie mądra?
EnglishToday such practices are neglected, and yet they are so simple.
Dzisiaj takie praktyki zaniedbuje się, a są one takie proste.
EnglishMr Deva referred to the debris that has not yet been cleared so that the damage can be restored.
Pan poseł Deva mówił o gruzach, które nie zostały uprzątnięte, co uniemożliwia naprawienie zniszczeń.
EnglishYet it so happens that it is hard to build such guarantees without democracy and civil society.
A tak się składa, że gwarancje takie trudno jest budować bez demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
EnglishIf any man's work shall be burned, he shall suffer loss: but he himself shall be saved; yet so as through fire.
Jeźli czyja robota zgore, ten szkodę podejmie; lecz on sam będzie zachowany, wszakże tak jako przez ogień.
EnglishIt's one of those ideas that's so simple, yet brilliant, you wonder why it's never been done before.
To jeden z tych pomysłów, które są tak genialnie proste, że zastanawiasz się, dlaczego wcześniej ktoś na to nie wpadł.
EnglishThe car is so big, the camera is so small, yet the manual for the camera is so much bigger than the car manual.
Samochód jest taki duży, a aparat taki mały, a mimo to instrukcja obsługi aparatu jest znacznie dłuższa niż samochodu.
EnglishWe use them for recreation and for employment, and yet forests are so different for each of us, in each area of Europe.
Służą nam do rekreacji i do pracy, chociaż w różnych regionach Europy postrzegamy lasy w bardzo odmienny sposób.
EnglishIt is important that Parliament supports a realistic yet ambitious reform so as to build the monetary union on new foundations.
Ważne jest, by Parlament wspierał realistyczną, acz ambitną reformę, tak by zbudować unię walutową na nowych fundamentach.
EnglishSo, yet again, we would be in the business of punishing our own farmers, while caring nothing about what affects the imports we receive.
Zajmowalibyśmy się zatem karaniem naszych własnych rolników, nie robiąc nic w kwestii czynników negatywnie wpływających na to, co się do nas sprowadza.
EnglishAnd yet, there is so much more that needs to be done. ~~~ We need to bring health and food and education and respect for all God's citizens, all God's children, remembering mama eternal.
Musimy sprowadzić zdrowie i żywność i edukację i szacunek dla wszystkich obywateli Bożych, wszystkich dzieci Bożych, pamiętając mamę wiecznie.
EnglishAnd though this house is so high, yet shall every one that passeth by it be astonished, and shall hiss; and they shall say, Why hath Jehovah done thus unto this land, and to this house?
A tak i ten dom, który był sławny, każdemu mimo idącemu będzie na podziw i na poświstanie, i rzecze: Przeczże tak uczynił Pan tej ziemi i temu domowi?
EnglishIn the south, the Union for the Mediterranean has the potential to make a real difference but, frankly, it has not yet done so, and must be revitalised.
Jeżeli chodzi o południe, Unia dla Śródziemnomorza ma potencjał doprowadzenia do rzeczywistych zmian, ale - szczerze mówiąc - jak dotąd nie ma się czym pochwalić, trzeba ją więc ożywić.
EnglishHe hath made everything beautiful in its time: also he hath set eternity in their heart, yet so that man cannot find out the work that God hath done from the beginning even to the end.
Wszystko dobrze czyni czasu swego; owszem i żądość świata dał do serca ich, choć człowiek dzieła tego, które Bóg sprawuje, ani początku, ani końca nie dochodzi.
EnglishThe lack of clarity over the financial sustainability of a project that is so important for Europe's economy, and yet also so ambitious, demands a cautious, objective approach.
Brak jasności odnośnie finansowej stabilności projektu, który ma tak duże znaczenie dla gospodarki Europy i jednocześnie jest bardzo ambitny, wymaga ostrożnego i bezstronnego podejścia.