Cómo se dice "yet to be seen" en polaco

EN

"yet to be seen" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "yet to be seen" en distintos contextos.

Ejemplos de uso para "yet to be seen" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAfter all, it was only supposed to be a provisional solution, and yet it has seen us through the past 60 years.
To przecież miała być tylko prowizorka, a my żyjemy z nią już sześćdziesiąt lat.
EnglishThe full implications of the current situation on our portfolio and on the development of our business cannot yet be clearly seen.
Pełne implikacje aktualnej sytuacji dla naszego portfela oraz dla rozwoju naszej działalności nie są jeszcze znane.
EnglishBut that being said, we just as easily could have lost one of the oldest living things on the planet, and the full impact of that disaster is still yet to be seen.
Ten okaz z kolei jest chyba jednym z najwytrwalszych organizmów na Ziemi.
EnglishChina and the EU have been negotiating a Partnership and Cooperation Agreement since October 2007, with results that have yet to be seen.
Chiny i UE negocjują umowę o partnerstwie i współpracy od października 2007 r., a na rezultat trzeba jeszcze będzie poczekać.
EnglishThe Single Market is the cornerstone for businesses and consumers alike, but it can offer more growth and jobs and its full potential is yet to be seen.
Może on jednak przyczynić się do jeszcze większego wzrostu i powstania jeszcze większej liczby miejsc pracy, a jego pełny potencjał nie został jeszcze osiągnięty.
EnglishThe Single Market is the cornerstone for businesses and consumers alike, but it can offer more growth and jobs and its full potential is yet to be seen.
Może on jednak przyczynić się do jeszcze większego wzrostu gospodarczego i powstania jeszcze większej liczby miejsc pracy, a jego pełny potencjał nie został jeszcze osiągnięty.

Aprende otras palabras

English
  • yet to be seen

Más en el diccionario francés-español.