Cómo se dice "you don t believe" en polaco

EN

"you don t believe" en polaco

Mira frases de ejemplo para usos de "you don t believe" en distintos contextos.

Traducciones similares para you don t believe en polaco

you sustantivo
Polish
you pronombre
don sustantivo
to don verbo
to believe verbo

Ejemplos de uso para "you don t believe" en polaco

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd he said, "If you don't believe me, just take me with you."
I powiedział on, "Jeżeli mi nie wierzysz, zabierz mnie ze sobą."
EnglishJabbar: You can, even if you don't believe in yourself right now.
Jabbar: Możesz, nawet jeśli w siebie teraz nie wierzysz.
EnglishAnd if you don't believe me you can get the slide later and do some arts and crafts and see that they're identical.
Jeśli nie wierzycie, mogę dać wam potem ten slajd żebyście sami mogli się przekonać, że są one identyczne.
EnglishI mean -- you've got to be confident; if you don't believe in your work, who else is going to believe in it?
Mam na myśli -- musicie być pewni siebie. ~~~ Jeżeli nie wierzycie we własne dzieło, to kto inny ma w nie uwierzyć?
EnglishNow, I know you don't believe me, really, here.
Wiem, że nie wierzycie w to, co mówię.
EnglishIf you don't believe in a religion, there's nothing wrong with picking and mixing, with taking out the best sides of religion.
Jeśli nie wierzy się w żadną religię, nie ma nic złego w wybieraniu i mieszaniu najlepszych elementów religii.
EnglishIn Crawl Errors, you may occasionally see 404 errors for URLs you don't believe exist on your own site or on the web.
W sekcji Błędy indeksowania mogą się niekiedy pojawiać błędy 404 dotyczące adresów URL nieistniejących w Twojej witrynie lub w ogóle w internecie.
EnglishYou don't believe that yourself.
EnglishYou don't believe in therapy.
EnglishPS: If you don’t believe us, just try it ...
W Czechach lub za granicą, możesz wziąć udział w work campie lub w programie międzynarodowej wymiany młodzieży. To zależy tylko od ciebie! PS: Jeśli nam nie wierzysz, przekonaj się sam...

Aprende otras palabras

English
  • you don t believe

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.