Cómo se dice "to abolish" en rumano

EN

"to abolish" en rumano

EN to abolish
volume_up
[abolished|abolished] {verbo}

to abolish (también: to abrogate)
We cannot abolish visas unless we have very strict criteria.
Nu putem aboli vizele decât dacă avem criterii foarte stricte.
Francezii îl vor aboli.
However, I became Prime Minister in order to abolish the GDR and to lead the East Germans into unity.
Cu toate acestea, am devenit prim-ministru pentru a aboli RDG și pentru a-i conduce pe germanii din est către unitate.
to abolish
volume_up
aboli {v.t.}
We cannot abolish visas unless we have very strict criteria.
Nu putem aboli vizele decât dacă avem criterii foarte stricte.
Francezii îl vor aboli.
However, I became Prime Minister in order to abolish the GDR and to lead the East Germans into unity.
Cu toate acestea, am devenit prim-ministru pentru a aboli RDG și pentru a-i conduce pe germanii din est către unitate.
Here is one thing we could do tomorrow that would have an immediate, benign and transformative effect in the countries that we are talking about: we can abolish the common agricultural policy.
Un lucru pe care l-am putea face mâine, care ar avea un efect imediat, benign şi transformator în ţările despre care vorbim ar fi: putem suprima politica agricolă comună.
Madam President, can I compliment the Commissioner on her vision for the future of the industry, and may I say that I strongly support her intention to abolish milk quotas.
Dnă preşedintă, permiteţi-mi să o felicit pe doamna comisar pentru viziunea asupra viitorului sectorului şi să spun că susţin cu fermitate intenţia sa de a suprima cotele de lapte.
to abolish (también: to abrogate, to liquidate)
volume_up
a desfiinţa {v.t.}
to abolish (también: to abrogate, to cancel)
In practice, public spending on social security, pensions and welfare is being abolished.
În practică, cheltuielile publice pentru asigurări sociale, pensii și bunăstare se abrogă.
If the non-EU country abolishes the visa requirement, all temporary measures imposed on it will be terminated.
În cazul în care ţara terţă abrogă obligaţia de deţinere a vizei, toate măsurile temporare impuse cu privire la aceasta vor înceta.
Some people wanted - and even proposed - a modification of Article 122, which would abolish a competence that has been in existence since the Treaties of Rome.
O parte dintre domniile voastre dorea - şi chiar a propus - o modificare a articolului 122, care ar abroga o competenţă care exista încă de la Tratatul de la Roma.
to abolish
volume_up
a distruge {vb} (a desființa)
to abolish (también: to abrogate, to annul, to break up, to cancel)
volume_up
a desființa {vb}
However, a decision made by the Commission cannot abolish the laws of science.
Cu toate acestea, o decizie a Comisiei nu poate desființa legile științei.

Ejemplos de uso para "to abolish" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
Solicităm guvernului malaysian să abolească flagelarea ca formă de pedeapsă.
EnglishHowever, a decision made by the Commission cannot abolish the laws of science.
Cu toate acestea, o decizie a Comisiei nu poate desființa legile științei.
EnglishMarket participants seem to be reluctant to abolish national payment instruments.
Actorii de pe piață manifestă reticență în eliminarea instrumentelor de plată naționale.
EnglishThe aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
Scopul propunerii este să elimine obligaţia de a deţine viză pentru cetăţenii Taiwanului.
EnglishThe internal auditor has urged the Council to abolish these accounts, but without success.
Auditorul intern a solicitat Consiliului să suprime aceste conturi, dar fără succes.
EnglishThe Commission's ultimate aim is to abolish animal testing completely.
Obiectivul final al Comisiei este abolirea completă a testelor pe animale.
EnglishFor example, we have promised to abolish all export subsidies for agricultural products.
De exemplu, am promis să eliminăm toate subvenţiile la export pentru produsele agricole.
EnglishLast year, we adopted a resolution in which we asked Libya to abolish capital punishment.
Anul trecut, am adoptat o rezoluție în care ceream Libiei să renunțe la pedeapsa capitală.
EnglishWe must do everything we can to reduce and even abolish this type of intolerance.
Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a reduce și chiar elimina acest tip de intoleranță.
EnglishWhere is the firm commitment to abolish tax havens and offshore financial centres?
Unde este angajamentul ferm de eradicare a paradisurilor fiscale şi a centrelor financiare offshore?
EnglishWe appeal to the government of Iraq to abolish the use of the death penalty.
Facem apel la guvernul irakian să abolească pedeapsa capitală.
EnglishWe are surprised that you want to abolish the working groups of the members of the Commission.
Suntem surprinşi că intenţionaţi să desfiinţaţi grupurile de lucru ale membrilor Comisiei.
EnglishLet me suggest the easiest simplification of all: abolish the CAP!
Permiteți-mi să sugerez cea mai ușoară simplificare: desființarea PAC!
EnglishTherefore, the solution should not be to abolish the EAW, which is clearly useful.
Prin urmare, soluţia nu este să desfiinţăm mandatul european de arestare, care, în mod clar, este util.
EnglishI therefore believe that we must change the course of the CAP, but not abolish it.
Cred, aşadar, că trebuie să modificăm direcţia politicii agricole comune, dar aceasta nu trebuie abolită.
EnglishHere we have a non-nation trying to abolish our nation.
Avem de-a face cu o non-națiune care încearcă să abolească propria noastră națiune.
EnglishWe should not just abolish it because we have not had any crises.
Nu ar trebui să o anulăm doar pentru că nu am avut nicio criză.
EnglishFifthly, abolish or declare a moratorium on the death penalty.
În al cincilea rând, să abolească sau să declare unui moratoriu referitor la pedeapsa capitală.
EnglishThe democratic world expects the Iraqi Government to abolish the death penalty as soon as possible.
Lumea democratică așteaptă ca guvernul irakian să abolească pedeapsa cu moartea cât mai curând.
EnglishThe European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.
Aripa de dreapta din Europa se pregătește să elimine, pur și simplu, obiectivele strategiei Europa 2020.