Cómo se dice "abroad" en rumano

EN

"abroad" en rumano

EN abroad
volume_up
{adverbio}

It is often not extreme poverty that motivates parents to work abroad.
Adesea, nu extrema sărăcie îi motivează pe părinţi să lucreze în străinătate.
We would regularly see on television pictures of families stranded abroad.
Vedeam în mod regulat la televizor imagini ale familiilor abandonate în străinătate.
Residence rights/formalities when working abroad
Formalităţi/drepturi de reşedinţă pentru persoanele care lucrează în străinătate
abroad
This is also important in order to regain society's trust both in their own country and abroad.
Este un aspect important şi pentru a recâştiga încrederea societăţii, atât în ţară, cât şi peste hotare.
Offsets aim at fostering the industry of the Member State which purchases defence equipment abroad.
Compensaţiile au drept scop dezvoltarea industriei statului membru care achiziţionează echipament de apărare peste hotare.
One way for companies to boost their competitiveness and expand their activities at home or abroad is by acquiring another company.
Cumpărarea altei companii este una dintre modalităţile prin care companiile existente îşi pot ameliora competitivitatea şi extinde activităţile, în ţară sau peste hotare.

Sinónimos (inglés) para "abroad":

abroad

Ejemplos de uso para "abroad" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Nu doar ruşii se referă la aceste ţări cu termenul de "vecinătate apropiată".
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Nu putem lucra în direcţia unificării Europei în timp ce încurajăm divizarea Chinei.
EnglishIn 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
În 1989, am știut, fără îndoială, și am avut consultări cu multe persoane din străinătate.
EnglishIncome earned during a posting abroad may be taxed in that country.
Uneori, venitul obţinut pe durata detaşării poate fi impozitat în ţara gazdă.
EnglishTake, for example, our diplomatic services, our embassies abroad.
Luaţi, de exemplu, serviciile noastre diplomatice, ambasadele din străinătate.
EnglishThis section is about getting your professional qualifications recognised so you can work abroad.
Această secţiune prezintă procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale.
EnglishLearn about your rights and options for working in France or abroad.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishIt gives you the opportunity to travel and live abroad, while doing something worthwhile.
Totuşi, ea poate fi accesată la acest moment în engleză şi în limba ţării pe care ai ales-o.
EnglishWe should also prevent imports of subsidised coal from abroad.
De asemenea, ar trebui să prevenim importul de cărbune subvenționat din străinătate.
EnglishMr Brown, it is not enough to condemn protectionism abroad.
Domnule Brown, nu este suficient să condamnăm protecţionismul din străinătate.
EnglishNevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Cu toate acestea, democraţii din Ungaria nu se aşteaptă ca soluţia să provină din afara graniţelor.
EnglishI'm moving abroad in Europe – how do I get a residence permit?
Mă mut într-o altă ţară din Europa - cum pot obţine un permis de şedere?
EnglishRecruiting employees from abroad can also make a business more creative.
Recrutarea angajaţilor din alte ţări poate contribui la sporirea creativităţii în cadrul companiei.
EnglishProtection for our undertakings abroad must be our priority.
Protecția proiectelor noastre externe trebuie să fie prioritatea noastră.
EnglishDo you have questions about labour laws or are you interested in practical courses in Austria or abroad?
However, this page is currently available in English and the language of the chosen country.
EnglishWe will state our joint intent to resist protectionism at home and abroad.
Vom declara intenţia noastră comună de a rezista protecţionismului atât pe plan intern, cât şi pe plan extern.
EnglishWe want fair rules in the market economy within the EU and abroad, no more and no less.
Noi dorim reguli echitabile pentru economia de piaţă din UE şi din străinătate, nici mai mult, nici mai puţin.
EnglishIf you have problems getting unemployment benefit abroad, you can get help from our assistance services.
Dacă aveţi probleme cu obţinerea indemnizaţiei de şomaj, apelaţi la serviciile noastre de asistenţă.
EnglishHaving regained its independence, Russia still considers it part of the 'near abroad' region.
Deși și-a recăpătat independența, Rusia încă o consideră ca făcând parte din regiunea "străinătății apropiate”.
EnglishLooking for advice on doing business abroad within or outside the EU?
Doriţi să desfăşuraţi activităţi comerciale într-un alt stat membru sau în afara UE şi aveţi nevoie de consiliere?