Cómo se dice "absence" en rumano

EN

"absence" en rumano

volume_up
absence {sustantivo}

EN absence
volume_up
{sustantivo}

absence (también: truancy)
I think it is the Presidency that stands indicted tonight for their absence.
Cred că absenţa Preşedinţiei în această seară este reprobabilă.
I agree that the Council's absence from this debate is unsatisfactory.
Sunt de acord că absenţa Consiliului de la această dezbatere este nesatisfăcătoare.
Poverty means an absence of power, opportunities and security.
Sărăcia înseamnă absenţa puterii, a oportunităţilor şi a securităţii.
absence (también: default, defection, deficiency, demerit)
An accompanying feature is the absence of social insurance for these people.
Se remarcă, de asemenea, lipsa protecţiei sociale pentru aceste persoane.
The guide's absence can be used by Member States as a pretext for delay.
Lipsa ghidului poate fi utilizată de către statele membre ca un motiv de întârziere.
In the absence of an autonomous budget, the Agency is de facto integrated into the Commission.
În lipsa unui buget autonom, Agenția este, de facto, integrată în structurile Comisiei.
absence (también: deficiency, lack, want)
absence (también: lack, non-existence, want)

Sinónimos (inglés) para "absence":

absence

Ejemplos de uso para "absence" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishACTA risks becoming known as the 'Absence of Commission Transparency Agreement'.
ACTA riscă să devină cunoscut ca "Acordul lipsei de transparenţă a Comisiei”.
EnglishThe absence of a framework law encourages falsification, which is an organised crime.
Absența unei legi-cadru încurajează falsificarea, care este un act de crimă organizată.
EnglishI wonder how we can tackle such a sensitive issue in the absence of such a study.
Mă întreb cum am pitea aborda o problemă atât de sensibilă în absența unui astfel de studiu.
EnglishAdvantages of wireless networks include mobility and the absence of unsightly wires.
Printre avantajele rețelelor fără fir se numără mobilitatea și absența cablurilor inestetice.
EnglishBut the total absence of checks on such an increase in traffic is certain!
Însă este sigur că verificările privind o asemenea creştere a traficului lipsesc cu desăvârşire!
EnglishThere is an absence of this type of legislation in certain countries within the EU.
Acest tip de legislaţie lipseşte din anumite ţări ale UE.
EnglishThe complete absence of this spirit is one of our problems.
Absența completă a acestui spirit este una dintre problemele noastre.
EnglishA possible solution would be to allow the absence of GMO in foods to be mentioned on the label.
O posibilă soluţie ar fi să se permită menţionarea pe etichetă a absenţei OMG-urilor din alimente.
EnglishThis House has been poorer for her absence, but the Swedish Presidency has certainly gained from it.
Parlamentul a fost mai sărac fără domnia sa, dar preşedinţia suedeză cu siguranţă a câştigat.
EnglishDue to the absence of many fellow MEPs, we have had to break our agreement with the Council.
Din cauza absenţei a numeroşi deputaţi europeni, a trebuit să încălcăm înţelegerea făcută cu Consiliul.
EnglishHowever positive a political commitment might be, the absence of a legal provision is regrettable.
Oricât de pozitiv ar fi un angajament politic, absența unei dispoziții juridice este regretabilă.
EnglishThe weak point is the excessively general nature of the report and the absence of accompanying legislation.
Punctul slab este natura excesiv de generală a raportului și absența legislației conexe.
EnglishThere is a complete absence of freedom of expression, freedom of association, and freedom of the press.
Lipsesc cu desăvârşire libertatea de exprimare, libertatea de asociere şi libertatea presei.
EnglishThe absence of the Council is noted and is unfortunate.
Am observat că, din păcate, reprezentanţii Consiliului sunt absenţi.
EnglishThe myriad good intentions are matched only by the absence of new instruments with which to implement them.
Nenumăratele intenţii bune nu sunt susţinute de instrumente noi cu care să fie implementate.
EnglishI am disturbed by the absence of Europe in a historic process.
Sunt deranjat de absența Europei dintr-un proces istoric.
EnglishMrs Muscardini's proposal solves the previous absence of European legislative standards in this area.
Propunerea dnei Muscardini rezolvă absența anterioară a standardelor legislative europene în acest domeniu.
EnglishOn the energy front, we still do not have a common strategy, due to the absence of the cohesion required for this.
În plan energetic, nu avem nici acum o strategie comună, pentru că nu există coeziunea necesară.
EnglishThe absence of such measures is particularly regrettable.
Absența acestor măsuri este deosebit de regretabilă.
EnglishThe weak point is the excessively general nature of the report and the absence of accompanying legislation.
Punctul slab îl constituie natura excesiv de generală a raportului și absența legislației care să-l însoțească.