EN abusing
volume_up
{adjetivo}

abusing (también: insulting, vituperative, injurious)
volume_up
injurios {adj. m}

Ejemplos de uso para "abusing" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTerrorist organisations are abusing it for bloody attacks.
Organizaţiile teroriste abuzează de ea pentru a comite atacuri sângeroase.
EnglishOn the other hand, there are others at the present time who are abusing our systems of freedom.
Pe de altă parte, există, în prezent, persoane care abuzează de sistemele noastre de libertate.
EnglishThis is not only causing confusion, but also playing into the hands of those who are abusing the system.
Acest aspect nu doar creează confuzie, ci lasă loc de interpretare celor care abuzează de sistem.
EnglishThe largest financial institutions must be reduced in size so as to prevent them from abusing their dominant position.
Dimensiunea celor mai mari instituţii financiare trebuie să fie redusă, astfel încât să se evite abuzurile de poziţie dominantă.
EnglishIt would be appropriate to put cooperation in the field of disabling websites abusing children on the agenda of an EU-US meeting.
Ar fi adecvat ca pe agenda întâlnirii UE - SUA să se înscrie cooperarea în domeniul închiderii site-urilor web prin care se fac abuzuri împotriva copiilor.
EnglishThe financial crisis arose partly as a result of banks abusing their customers' trust and taking excessive risks with their customers' money.
Criza financiară a apărut în parte ca rezultat al abuzului băncilor faţă de încrederea clienţilor şi al asumării de riscuri excesive pe banii clienţilor.
EnglishAntitrust rules forbid companies from reaching agreements between themselves that restrict competition, or from abusing a dominant market position.
Normele antitrust le interzic companiilor să încheie acorduri care ar putea conduce la restricţionarea concurenţei sau să abuzeze de o poziţie de piaţă dominantă.
EnglishLet us be honest: 99% of asylum seekers are, in fact, not asylum seekers at all, but economic fortune seekers abusing our asylum laws.
Haideţi să fim sinceri: 99% din solicitanţii de azil nu sunt de fapt adevăraţi solicitanţi de azil, ci vânători de averi economice care abuzează de legile noastre privind azilul.
EnglishHowever, when we look at the actual situation, it is unfortunately clear that people are applying for asylum for very different reasons or even systematically abusing the system.
Cu toate acestea, atunci când analizăm situația reală, este evident, din păcate, că populația solicită azil din motive diferite sau chiar abuzează în mod constant de sistem.
EnglishIn addition to people who were forced to enter the disability pension system through no fault of their own, there are a great many who entered the system by abusing loopholes.
În afară de persoanele care au fost obligate să facă parte din sistemul de pensii de handicap fără a fi vina lor, există numeroase persoane care au pătruns în sistem abuzând de lacune.
EnglishSex tourism to third countries for the purposes of abusing children is a reality, whilst it is not unknown for abuse to be committed by individuals who have been convicted in other Member States.
Turismul sexual în statele terţe în scopul abuzării copiilor este o realitate, în timp ce nu rareori abuzurile sunt comise de indivizi condamnaţi în alte statele membre.
EnglishMadam President, this is the harsh reality: thousands of prospectless immigrants from Barbary are abusing the instability in their region in order to seek a better life in rich Europe.
Dnă președintă, iată care este cruda realitate: mii de imigranți fără perspective, berberi, profită de instabilitatea din regiunea lor pentru a căuta o viață mai bună în bogata Europă.