Cómo se dice "to accede" en rumano

EN

"to accede" en rumano

EN to accede
volume_up
[acceded|acceded] {verbo}

to accede (también: to agree, to consent, to stand by)

Ejemplos de uso para "to accede" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOnly the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
Numai un stat unitar al Bosniei şi Herţegovinei poate deveni membru al Uniunii Europene.
EnglishSo this does not mean that we would accede to the interinstitutional agreement.
Deci aceasta nu înseamnă că am accede la acordul interinstituțional.
EnglishWe are also now ready to accede to the European Convention on Human Rights.
De asemenea, acum suntem pregătiţi să aderăm la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
EnglishCroatia should be allowed to accede when it is completely ready.
Ar trebui să i se permită Croaţiei să adere atunci când va fi pe deplin pregătită.
EnglishOf course, in order to accede to the European Union, there are criteria which need to be fulfilled.
Desigur, pentru a putea adera la Uniunea Europeană, există criterii care trebuie îndeplinite.
EnglishShould the Union accede only to the Convention itself, or should it also become a party to the protocols?
Uniunea ar trebui să adere doar la Convenţie sau ar trebui să devină şi parte semnatară a protocoalelor?
EnglishThe European Community becomes the first organisation to accede to the Hague Conference on Private International Law.
Comunitatea Europeană devine prima organizaţie care aderă la Conferinţa de Drept Internaţional Privat de la Haga.
EnglishIn a country which wants to accede to the EU, there must be respect for the freedom of the press beyond all doubt.
O ţară care doreşte să se alăture UE trebuie să arate dincolo de orice îndoială respectul cuvenit pentru libertatea presei.
EnglishThe fact that Iceland has ambitions to accede to the European Union sends a message of confidence to the European construct.
Faptul că Islanda are ambiţii de a adera la Uniunea Europeană trimite un mesaj de încredere construcţiei europene.
EnglishRecent months have shown that Croatia's efforts to accede to the European Union as quickly as possible have had tangible results.
Ultimele luni au demonstrat că eforturile Croației de aderare cât mai rapidă la UE au avut rezultate tangibile.
EnglishVenezuela almost did not accede.
Venezuela a fost pe punctul de a nu adera.
EnglishOne of the many unfortunate consequences of the Treaty of Lisbon is that the EU itself is now able to accede to international conventions.
Una dintre numeroasele consecinţe nefericite ale Tratatului de la Lisabona este faptul că UE însăşi poate adera la convenţii internaţionale.
EnglishThe Community delegation requests that the future convention contain a clause to enable the Community as such to accede the convention.
Delegaţia comunitară solicită ca viitoarea convenţie să conţină o clauză care să permită Comunităţii, în forma sa curentă, să adere la convenţie.
EnglishFor me, Croatia can be allowed to accede, but absolutely only when it is ready and when corruption no longer has society in its grip.
Din partea mea, Croaţia poate primi acceptul pentru aderare, dar numai când este pregătită şi când corupţia nu mai deţine controlul asupra societăţii.
EnglishCroatia, because of its geopolitical situation and historical relations, should unquestionably accede to the European Union as quickly as possible.
Datorită situării geopolitice şi a relaţiilor istorice, Croaţia ar trebui să adere fără discuţie la Uniunea Europeană cât mai curând posibil.
EnglishThe Treaty of Lisbon stipulates that the EU must accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Tratatul de la Lisabona stipulează că UE trebuie să adere la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
EnglishMember States wishing to accede to the European Union, such as Croatia and later Serbia, will also be natural partners of the Danube region.
Statele membre care doresc să adere la Uniunea Europeană, cum este cazul Croației și mai târziu al Serbiei, vor fi și ele parteneri ai regiunii Dunării.
EnglishThe persecution of Greek Cypriot Christians in occupied Cyprus is the work of the ordinary army of a country with ambitions to accede to the European Union.
Persecutarea creștinilor greco-ciprioți din Ciprul ocupat este opera armatei obișnuite a unei țări cu ambiții de a adera la Uniunea Europeană.
EnglishWe might say that the Neighbourhood Policy was once designed as a kind of 'consolation prize' for countries which were not going to accede to the European Union.
Am putea spune că politica de vecinătate a fost cândva elaborată ca un fel de "premiu de consolare” pentru țările care aveau să nu adere la Uniunea Europeană.
EnglishThis report, adopting an amendment I tabled, urges the new US Administration to ratify and accede to the Statute of the International Criminal Court.
Acest raport, care adoptă un amendament pe care eu l-am depus, îndeamnă noua administraţie a Statelor Unite să ratifice şi să acceadă la Statutul Curţii Penale Internaţionale.