Cómo se dice "to accuse of" en rumano

EN

"to accuse of" en rumano

EN to accuse of
volume_up
{verbo}

Traducciones similares para to accuse of en rumano

to accuse verbo
to accuse verbo
Romanian
of preposición
of conjunción
Romanian

Ejemplos de uso para "to accuse of" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is absurd to accuse the Sri Lankan Government of genocide.
Este absurd ca guvernul din Sri Lanka să fie acuzat de genocid.
EnglishWe cannot accuse you of being responsible for this, after all you are no longer the party leader.
Nu putem să vă acuzăm de a fi responsabil de acest lucru; la urma urmei, nu mai sunteți liderul partidului.
EnglishTherefore, if we do not want anyone to accuse us of those double standards, we should treat everyone equally.
Prin urmare, dacă nu vrem să ne acuze nimeni de aceste standarde duble, ar trebui să îi tratăm pe toţi în mod egal.
EnglishI am not trying to accuse anyone ahead of time.
Nu încerc să acuz pe nimeni înainte de vreme.
EnglishWe accuse the Swedish Presidency openly.
Acuzăm Preşedinţia suedeză în mod deschis.
EnglishIt is easy to level accusations at the Lukashenko regime, which deserves such accusations, and we should indeed accuse and denounce it.
Este ușor să facem acuzații la adresa regimului Lukașenko, care le merită, și într-adevăr ar trebui să îl acuzăm și să îl denunțăm.
EnglishTo accuse such a person of treason is, I believe, to say the least, unparliamentary language, and he should be ashamed of himself.
Să acuzi de trădare o astfel de persoană este, după părerea mea, un limbaj neparlamentar, ca să nu spun mai mult, şi ar trebui să-i fie ruşine.
EnglishWe accuse the Commission President of doing things that he is obliged to do, in other words, adhering to the treaties and implementing the resolutions.
Îl acuzăm pe preşedintele Comisiei că face lucruri pe care este obligat să le facă, şi anume să adere la tratate şi să pună în aplicare rezoluţiile.
EnglishHowever, we must not do it based on the 'shame and blame' model, and accuse China and ignore the differences in culture and civilisation which separate us.
Nu trebuie să o facem însă urmând modelul "shame and blame”, să acuzăm China şi să ignorăm diferenţele de cultură şi civilizaţie care ne despart.
EnglishWhen looking for the source of the deadly bacteria, and in the absence of hard evidence, we accuse each other, restrict imports and exports of commodities and claim compensation.
Tot căutând sursa bacteriei ucigaşe - în lipsa unor dovezi solide, ne acuzăm reciproc, restricţionăm importurile şi exporturile de marfă şi cerem despăgubiri.