Cómo se dice "to act as" en rumano

EN

"to act as" en rumano

EN to act as
volume_up
{verbo}

to act as
You can only have one partner act as a delegated administrator.
Nu aveți posibilitatea să dețineți mai mult de un partener care se comportă ca administrator delegat.
Definitions are files that act like an ever-growing encyclopedia of potential software threats.
Definițiile sunt fișiere care se comportă ca o enciclopedie care se mărește continuu de potențiale amenințări software.
Definitions are files that act like an ever-growing encyclopedia of potential software threats.
Definițiile sunt fișiere care se comportă ca o enciclopedie care se mărește continuu cu potențialele amenințări software.
to act as
volume_up
a juca {vb} (un rol)
The light at the end of the tunnel is not protectionism, it is free movement, and the new Single Market Act has the potential to equip Europe to play its global role.
Luminiţa de la capătul tunelului nu este protecţionismul, ci libera circulaţie, iar Actul privind piaţa unică are potenţialul de a echipa Europa pentru a-şi juca rolul global.
to act as
The own-initiative report on EU border management is important as it will act as a guide for the legislation which the EC will propose in 2009.
în scris - Raportul de iniţiativă privind gestionarea frontierelor UE este important deoarece va servi drept ghid pentru legislaţia pe care CE o va propune în 2009.

Ejemplos de uso para "to act as" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Small Business Act is a good proposal for small and medium-sized enterprises.
Small Business Act este o propunere bună pentru întreprinderile mici și mijlocii.
EnglishIt would help the EU to act with greater unity and coherence on the world stage.
Acesta ar ajuta UE să acţioneze cu o mai mare coerenţă şi unitate pe scena mondială.
EnglishYou have undertaken to make this transparent and to act in a cooperative manner.
V-aţi angajat ca acestea să fie transparente şi să acţionaţi în spiritul cooperării.
EnglishThe Single Market Act is an initiative which I strongly welcome and support.
Actul privind piaţa unică este o iniţiativă pe care o salut şi o susţin cu tărie.
EnglishThe only way forward is for the European Union to act in several directions.
Uniunea Europeană nu are altă opțiune decât să acționeze în mai multe direcții.
EnglishThe UNHRC has to act in time and to react efficiently to the new challenges.
UNHRC trebuie să acționeze la timp și să reacționeze eficient la noile provocări.
EnglishI oppose that because it would be to act in haste without scientific evidence.
Mă opun acesteia întrucât ar însemna să acționăm în grabă, fără dovezi științifice.
EnglishIn the case of my own country, we have Act no 334 of 2006, revised in 2010, in force.
Referitor la țara mea, avem în vigoare Legea nr. 334 din 2006, revizuită în 2010.
EnglishMr Tajani, we must act, because Thailand is being shaken to its foundations.
Dle Tajani, trebuie să acționăm, deoarece Thailanda este zguduită din temelii.
EnglishThat is why we need to act quickly and determinedly for patient planet Earth.
De aceea trebuie să acţionăm repede şi ferm pentru pacientul planeta Pământ.
EnglishMr President, giving money from one's own pockets is an act of generosity.
Dle președinte, a da bani din propriul buzunar reprezintă un act de generozitate.
EnglishThe World Bank could therefore act as a partner to the developing countries.
Banca Mondială ar putea fi deci un partener al ţărilor în curs de dezvoltare.
EnglishIt has been said that I need to 'act decisively'. I would disagree, however.
S-a spus că trebuie să "acționez hotărât”, dar nu de acord cu această părere.
EnglishAccession is not a symbolic act, ladies and gentlemen: it has legal value.
Doamnelor şi domnilor, aderarea nu este un act simbolic: ea are valoare juridică.
EnglishSome of you have raised the question of speed: can we act faster than we are doing now?
Unii au ridicat problema rapidităţii: putem acţiona mai rapid decât o facem acum?
EnglishThis is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Acest lucru reprezintă o lipsă de respect faţă de noi toţi şi faţă de populaţia Europei.
EnglishMeanwhile, the Dodd-Frank Act in the United States presents us with another problem.
Între timp, legea Dodd-Franck din Statele Unite ne prezintă o altă problemă.
EnglishI shall start by repeating that in your opinion, 'the time has come to act'.
Voi începe prin a repeta faptul că, după părerea dvs., "a venit timpul să acționăm”.
EnglishIs it implementation, or is it a delegated act - in which case it is legislation?
Punere în aplicare sau act delegat - care dintre acestea este legislație?
EnglishBefore intervening in this way, I suggest that you think before you act.
Înainte de a interveni în acest fel, vă sugerez să gândiți înainte de a acționa.