Cómo se dice "ale" en rumano

EN

"ale" en rumano

volume_up
ale {sustantivo}
RO
EN

ale {sustantivo}

volume_up
ale (también: beer)

Ejemplos de uso para "ale" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I have just had some sad news.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dnă președintă, tocmai am primit o veste tristă.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - I will continue a bit on what the previous speaker said.
în numele Grupului Verts/ALE. - Voi continua cele afirmate de antevorbitorul meu.
EnglishWe in the Verts/ALE group would like to see better results in this area.
Noi, membrii Grupului Verts/ALE, am dori să observăm rezultate mai bune în acest domeniu.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I would like to address a few points.
în numele Grupului Verts/ALE. - Doamnă președintă, aș dori să mă refer la câteva aspecte.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, this motion is badly needed.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dnă președintă, această propunere de rezoluție este extrem de necesară.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I thank the Commissioner for his speech.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle Preşedinte, doresc să-i mulţumesc dlui comisar pentru discursul său.
English. - The report was adopted without the support of the Verts/ALE Group, which voted against.
în scris. - Raportul a fost adoptat fără sprijinul Grupului Verts/ALE, care a votat împotrivă.
EnglishThe Verts/ALE Group will therefore vote against this report.
Prin urmare, Grupul Verts/ALE va vota împotriva acestui raport.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I am glad to see the Prime Minister here.
în numele Grupului Verts/ALE - Domnule Preşedinte, sunt încântată de a-l vedea pe domnul prim-ministru aici.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, I would like to thank Sarah Ludford for her report.
în numele Grupului Verts/ALE - Dnă preşedintă, aş dori să îi mulţumesc dnei Sarah Ludford pentru raportul său.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I should like to thank Ms Angelilli for this report.
din partea grupului Verts/ALE. - Domnule preşedinte, aş dori să-i mulţumesc doamnei Angelilli pentru acest raport.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, we are discussing the Latvian case precisely because it is unique.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle preşedinte, discutăm cazul Letoniei tocmai din cauză că este unic.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, this is a sad day for the credibility of the European Union.
în numele Grupului Verts/ALE. - Doamnă preşedintă, aceasta este o zi tristă pentru credibilitatea Uniunii Europene.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I come from Latvia, a country hit heavily by the financial crisis.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle preşedinte, provin din Letonia, o ţară afectată puternic de criza financiară.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, resettlement is an important instrument in dealing with refugees.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle președinte, reinstalarea este un instrument important în relațiile cu refugiații.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, one of the objectives of the EPAs is to promote regional integration.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle președinte, unul dintre obiectivele APE este de a promova integrarea regională.
EnglishThe Verts/ALE Group also requests a procedure to vote out the Commission - a vote of no confidence in the Commission.
Grupul Verts/ALE solicită, de asemenea, o procedură de vot privind înlocuirea Comisiei - un vot de neîncredere în Comisie.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, we see in Haiti one of the hugest humanitarian aid operations ever.
în numele Grupului Verts/ALE. - Dle președinte, asistăm în Haiti la una dintre cele mai mari operațiuni de ajutor umanitar.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, I also want to thank our colleague, Carlos Coelho, for his report.
în numele Grupului Verts/ALE. - Domnule preşedinte, şi eu aş dori să mulţumesc colegului nostru Carlos Coelho pentru raportul său.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - Mr President, firstly, I would like to thank Mr Coelho for his excellent work.
în numele Grupului Verts/ALE. - Domnule preşedinte, mai întâi aş dori să-i mulţumesc domnului Coelho pentru activitatea sa excelentă.