Cómo se dice "alert" en rumano

EN

"alert" en rumano

volume_up
alert {sustantivo}
RO

EN alert
volume_up
{sustantivo}

alert
We know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Ştim că o "alertă de răpire” poate fi foarte eficientă dacă este activată imediat.
However, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Totuşi, alerta SIS este un mijloc de transmitere a mandatului european de arestare.
The alert was given nearly three weeks after these oils were delivered.
Alerta a fost dată la aproape trei săptămâni după ce aceste uleiuri au fost livrate.
alert (también: alarm, alarm system)
The alerts from the Human Rights Observatory in Asturias - my region - and from many other organisations deserve to be taken seriously.
Semnalele de alarmă din partea Observatorului pentru Drepturile Omului din Asturias - regiunea mea - şi de la multe alte organizaţii merită să fie luate în serios.
Events like the one in Detroit are important as they serve as a kind of alarm bell, alerting us to the fact that terrorism is still present; it is still a very important threat.
Evenimente precum cel din Detroit sunt importante întrucât servesc drept alarmă, alertându-ne vis-a-vis de faptul că terorismul este încă prezent; este încă o ameninţare foarte importantă.

Ejemplos de uso para "alert" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Fax Configuration Wizard closes, and a Windows Security Alert opens.
Se închide Expert configurare fax și se deschide o Avertizare de securitate Windows.
EnglishTo show them today that the European Union is alert to their needs would be a good start.
Un început bun ar fi ca Uniunea Europeană să le arate că este sensibilă la nevoile lor.
EnglishFeatures all twelve signs, and also includes twinkly little alert sounds.
Prezintă toate cele doisprezece zodii și sunete de avertizare vesele.
EnglishReview the alert details to see why the software was detected.
Examinați detaliile alertei pentru a vedea de ce au fost detectate software-urile.
EnglishSo, Commissioner, I would like to alert you to a third concern of ours.
Așadar, domnule comisar, aș dori să vă avertizez cu privire la o a treia preocupare a noastră.
EnglishMadam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
Doamnă Ashton, fiți vigilentă cu privire la pericolele care pândesc Egiptul și pe noi și comunicați-le.
EnglishFurthermore, I should like to alert the Commission to another point.
Aș dori, în plus, să alertez Comisia cu privire la un alt aspect.
EnglishReview the alert details to see why the software was detected.
Revizuiți detaliile cu privire la avertizare pentru a vedea de ce a fost detectat software-ul.
EnglishThis campaign should alert parents to the risks that their children face.
Această campanie ar trebui să-i alarmeze pe părinţi cu privire la riscurile la care sunt expuşi copiii lor.
EnglishTeam calendars alert everyone to upcoming events and milestones.
Calendarele de echipă anunţă pe toată lumea cu privire la evenimentele şi momentele cheie care urmează.
EnglishSubscribe to the EUISS email alert to be informed of new publications.
Dacă doriţi să fiţi la curent cu ultimele publicaţii apărute, înscrieţi-vă la serviciul email alert pe site-ul ISSUE.
EnglishThe citizens, for their part, will have to remain alert.
Cetăţenii, pe de altă parte, trebuie să rămână vigilenţi.
EnglishWindows Defender automatically removes or alerts you to remove software with a severe alert rating.
Windows Defender elimină automat software-ul cu un nivel sever de avertizare sau vă solicită să îl eliminați.
EnglishThe EU civil protection mechanism immediately issued a pre-alert message to the participating states.
Mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene a emis un mesaj de pre-alertare adresat statelor participante.
EnglishToggle Keys can play an alert each time you press the Caps Lock, Num Lock, or Scroll Lock key.
Taste comutare poate reda un sunet de avertizare de fiecare dată când apăsați tastele Caps Lock, Num Lock sau Scroll Lock.
EnglishToggle Keys can play an alert each time you press the CAPS LOCK, NUM LOCK, or SCROLL LOCK keys.
Taste comutare poate reda un sunet de avertizare de fiecare dată când apăsați tastele Caps Lock, Num Lock sau Scroll Lock.
EnglishAlert levels in Microsoft Security Essentials
Nivelurile de avertizare din Microsoft Security Essentials
EnglishSee them at play and on the hunt, their muscles taut and their fiercely shining eyes ever-alert for prey.
Urmăriți-i la joacă și la vânătoare, cu mușchii încordați și ochii fioroși strălucind, mereu în căutarea prăzii.
EnglishWindows Firewall or any other firewall program can help alert you to security threats.
Paravanul de protecție Windows sau orice alt program de paravan de protecție vă poate avertiza dacă există amenințări de securitate.
EnglishThese notifications alert you to potential threats that Microsoft Security Essentials has detected.
Aceste notificări vă avertizează în legătură cu potențialele amenințări pe care le-a detectat Microsoft Security Essentials.