Cómo se dice "alien" en rumano

EN

"alien" en rumano

volume_up
alien {sustantivo}
EN

alien {sustantivo}

volume_up
Turning people into aliens and issuing them with an alien passport does not inspire in them feelings of being associated with the state.
Să transformi oamenii în străini şi să le emiţi un paşaport străin nu le inspiră sentimentul de a fi asociaţi cu statul.
The mere thought that the private sector could play a part in any initiative with the public is almost seen as something alien, shameful and suspicious.
Numai ideea că sectorul privat ar putea juca un rol în orice iniţiativă alături de cel public aproape că este văzută ca ceva străin, ruşinos şi suspect.
And with over 700 emoticons and emoji to choose from, like a hamburger, space alien, or koala bear, you can express yourself with no words at all!
Cu peste 700 de emoticonuri sau caractere emoji dintre care să alegeți, de exemplu un hamburger, un extraterestru sau un urs koala, puteți să vă exprimați fără cuvinte!

Ejemplos de uso para "alien" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishBut you don't have to be exploring alien worlds to see the benefit from DirectX 11.
Însă nu trebuie să explorați lumi extraterestre pentru a vedea beneficiile DirectX 11.
EnglishObviously, for some reason women in particular feel the EU is somehow alien to them.
Este evident că dintr-un oarecare motiv, femeile simt că lor, în special, UE le este întrucâtva străină.
EnglishIt has been suggested that such ideals are somehow alien to Asia.
S-a sugerat că astfel de idealuri sunt oarecum străine de Asia.
EnglishAmongst other things, I would highlight the spread of invading alien species, pests and forest fires.
Printre altele, aș sublinia răspândirea speciilor invadatoare exotice, a dăunătorilor și a incendiilor forestiere.
EnglishI will now focus on the last report: the use of alien and locally absent species in aquaculture.
Mă voi concentra acum asupra ultimului raport: utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local.
English- Following its Green Paper on Invasive Alien Species, which option for action will the Commission now pursue?
- Potrivit Cărții sale Verzi privind speciile invadatoare alogene, ce plan de acțiune intenționează Comisia să urmeze?
EnglishThis is something that is totally alien to me and I find it very difficult to understand and to stand here saying this.
Acest lucru îmi este complet necunoscut şi îmi este foarte greu să înţeleg şi să vă comunic aici aceste lucruri.
EnglishSlužba cizinecké policie Czech Alien Police
Služba cizinecké policie Czech Alien Police
EnglishThe Beneš Decrees passed in 1945 applied the principle of collective punishment, which is alien to the European legal order.
Decretele Beneš promulgate în 1945 aplicau principiul pedepsei colective, care contravine legislaţiei Europene.
English- What measures will the Council take to address the environmental and economic threat from invasive alien species?
- Ce măsuri va lua Consiliul pentru a aborda ameninţările la adresa mediului şi a economiei cauzate de speciile invadatoare străine?
EnglishThe otherworldly images in this free Windows theme by Ricky Kendall could be close-ups of crystals or the spirals of alien galaxies.
Imagini mistice în această temă gratuită Windows a lui Ricky Kendall pot fi prim-planuri ale unor cristale sau spiralele unor galaxii extraterestre.
EnglishThe introduction of alien species is one of the main reasons for global biodiversity loss and the disturbance of ecosystems on Earth.
Introducerea speciilor exotice este unul din principale cauze ale pierderii diversității la nivel mondial și ale perturbării ecosistemelor pe planetă.
EnglishWhen citizens see their governments wavering from one to the other, who can blame them if they feel alien to the process itself?
Când cetăţenii văd că guvernele lor oscilează între cele două abordări, cine i-ar putea învinui pentru faptul că se simt străini de procesul de integrare în sine?
EnglishBiodiversity is endangered by many factors, for example, climate change, uncontrolled suburban development and invasive alien species.
Biodiversitatea este amenințată de numeroși factori, de exemplu, schimbările climatice, dezvoltarea necontrolată a suburbiilor și speciile alogene invazive.
EnglishIt therefore makes complete sense to dispense with the permit requirement for introducing alien species into closed aquaculture facilities.
Prin urmare, este perfect logic să eliminăm condiția deținerii unui permis pentru introducerea de specii exotice în instalații închise pentru acvacultură.
EnglishGiven Europe's cultural diversity, some of these practices, which are alien to the EU's respect for animal welfare, have begun to take root.
Datorită diversităţii culturale a Europei, unele dintre aceste practici, care sunt străine de respectul UE pentru bunăstarea animalelor, au început să prindă rădăcini.
EnglishAlongside the destruction of natural habitats, the introduction of alien species into our ecosystems is one reason for the global loss of biodiversity.
Pe lângă distrugerea habitatelor naturale, introducerea speciilor exotice în ecosisteme reprezintă unul din cauzele pierderii biodiversității la nivel mondial.
EnglishThe introduction of alien species into Europe's coastal seas and inland waters is due, in a great many cases, to 'aquaculture and stocking practices'.
Introducerea de specii exotice în apele costiere și în apele interioare din Europa se datorează, de cele mai multe ori, "practicilor de acvacultură și de refacere a stocurilor”.
EnglishRock formations that evoke alien landscapes and magnificently sculpted stone canyons, spires, and arches will bring the Southwest to you, no matter where you happen to live.
Stânci care evocă peisaje extraterestre, dar și canioane, piscuri și bolte din piatră sculptate magnific vă vor aduce aproape zona de sud-vest a S.U.A, indiferent unde ați locui.
EnglishThe Commission's proposed amendment to the present regulation is based on the outcome of the IMPASSE project, a concerted action focusing on the environmental impact of alien species in aquaculture.
Amendamentul propus de Comisie la actualul regulament se bazează pe rezultatul proiectului IMPASSE, o acțiune concertată axată pe impactul asupra mediului al speciilor exotice din acvacultură.