Cómo se dice "always good" en rumano

EN

"always good" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "always good" en distintos contextos.

Traducciones similares para always good en rumano

always adverbio
good adjetivo
good adverbio
Romanian
good interjección
Romanian

Ejemplos de uso para "always good" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe also have an old experience in Afghanistan, which is not always good.
Avem, de asemenea, o experiență veche în Afganistan, care nu este întotdeauna bună.
EnglishCompetition and openness are always good in a well-organised market.
Concurenţa şi deschiderea sunt întotdeauna binevenite într-o piaţă bine organizată.
EnglishRelations between the Commission and the Ombudsman have always been very good and very constructive.
Comisia a avut întotdeauna relaţii foarte bune şi foarte constructive cu Ombudsmanul.
EnglishMr President, I have always considered all good sport to be art.
Dle preşedinte, mereu am considerat că sportul de calitate este artă.
EnglishIt is always good to be able to start such a debate.
Este întotdeauna bine să putem începe o astfel de dezbatere.
EnglishI can imagine that this does not always feel good.
Îmi imaginez că acest lucru nu este întotdeauna plăcut.
EnglishIn my view, China is always good to use as a comparison, but preferably not as an example to be followed.
În opinia mea, este mereu bine să se folosească China drept comparație, dar, de preferat, nu ca un exemplu de urmat.
EnglishIt is always good to check where the online seller is registered, as your EU rights only apply with sellers registered in the EU.
De aceea, este bine să verificaţi întotdeauna dacă vânzătorul on-line este înregistrat, deoarece legislaţia UE se aplică doar acestei categorii.
EnglishIt was set up about 10 years ago by a partnership between business and environmentalists, which, I think, is always good.
Aceasta a fost înfiinţată acum aproape 10 ani, printr-un parteneriat între întreprinderi şi ecologişti, ceea ce consider că este întotdeauna un lucru bun.
EnglishCyprus has always maintained good neighbourly relations with Egypt and its potential contribution to developments should not be underestimated.
Ciprul a menținut întotdeauna relații bune de vecinătate cu Egiptul, iar contribuția sa potențială la dezvoltare nu ar trebui subestimată.
EnglishI shall take advantage of the fact that I have concluded my speech within the allocated time to thank the interpreters, who are always very good to us.
Voi profita de faptul că mi-am încheiat discursul în limita timpului alocat pentru a mulțumi interpreților, care sunt mereu foarte buni cu noi.
English. - Madam President, it is always good to see you in the chair when we are discussing issues about the plights of others.
în numele Grupului S&D. - Doamnă președintă, ne face întotdeauna plăcere să vă vedem prezidând când discutăm subiecte referitoare la suferința altora.
EnglishIt’s always a good idea to run the album through the wizard after this fix to make sure the updated information is consistent with what the wizard finds.
Este indicat întotdeauna să rulați albumul prin expert după această remediere pentru a vă asigura că informațiile actualizate corespund cu acelea găsite de expert.
EnglishWe have had debates, and we have not always been in agreement, but I believe that in the end we have always produced good work to bring to the plenary session of this Parliament.
Am avut dezbateri şi nu am fost mereu de acord, dar cred că, în final, am produs mereu lucrări bune pe care le-am adus în sesiunea plenară a acestui Parlament.

Aprende otras palabras

English
  • always good

Más traducciones en el diccionario portugués-español de bab.la.