Cómo se dice "always the same" en rumano

EN

"always the same" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "always the same" en distintos contextos.

Traducciones similares para always the same en rumano

always adverbio
the pronombre
same adjetivo
same conjunción
Romanian

Ejemplos de uso para "always the same" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe mood before these conferences is always the same, but there are also opportunities.
Starea dinaintea acestor conferinţe este mereu aceeaşi, dar există şi oportunităţi.
EnglishThe explanation is always the same: we always have the rescue packages to fall back on.
Explicația este întotdeauna aceeași: putem recurge întotdeauna la pachetul de salvare.
EnglishThe steps for generating a new app password are always the same:
Pașii pentru generarea unei noi parole de aplicație sunt întotdeauna aceiași.
EnglishThe reason for this is always the same - translation of the trial dossiers into all the languages of the EU.
Motivul pentru care procedura durează atâtea luni este întotdeauna acelaşi - traducerea dosarelor de judecată în toate limbile UE.
EnglishIt's always the same number: 10245.
Este întotdeauna același număr: 10245.
EnglishOn the ground, the result is always the same: there is no coordination, missed opportunities for the victims and a lack of organisation.
Pe teren, rezultatul este întotdeauna acelaşi: nu există coordonare, oportunităţi ratate pentru victime şi lipsa organizării.
EnglishThe conditions in the Member States of the EU are not necessarily always the same so I expect a lot of public work and public diplomacy lies ahead of us in this area.
Condiţiile din statele membre ale UE nu sunt neapărat mereu aceleaşi, aşa că mă aştept la multă muncă publică şi diplomaţie publică în acest domeniu.

Aprende otras palabras

English
  • always the same

En el diccionario francés-español podrás encontrar más traducciones.