Cómo se dice "am glad" en rumano

EN

"am glad" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "am glad" en distintos contextos.

Traducciones similares para am glad en rumano

to be verbo
glad adjetivo

Ejemplos de uso para "am glad" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI am glad that children from the age of 12 years will have their own passport.
Sunt bucuroasă că de acum, copiii de 12 ani vor avea propriul lor paşaport.
EnglishI am very glad that a number of my fellow Members have emphasised this here.
Mă bucur că unii dintre colegii mei deputaţi au subliniat acest lucru aici.
EnglishI am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
Mă bucur că avem un aliat atât de devotat pentru păstrarea obiectivelor de la Barcelona.
EnglishThe disaster in Haiti is a terrible tragedy, and I am glad you are taking action.
Dezastrul din Haiti este o tragedie teribilă şi mă bucur că interveniţi.
EnglishI am glad the scope is restricted to ratings used for regulatory purposes.
Mă bucur că scopul este limitat la ratingurile folosite pentru reglementare.
EnglishI am glad that a charge of libel has been filed regarding this matter.
Sunt încântat că a fost depusă o acuzare de calomnie cu privire la acest subiect.
EnglishI am glad that the dialogue is following the procedural course usual in such matters.
Mă bucur că dialogul respectă procedura obișnuită în astfel de chestiuni.
EnglishI am very glad to welcome to the European Parliament Mr Roland Dumas.
Sunt foarte încântat să îl salut pe dl Roland Dumas în Parlamentul European.
EnglishAs a staunch European, I am glad that the principle of solidarity prevailed.
În calitate de cetățean european autentic, mă bucur că a prevalat principiul solidarității.
EnglishI am extremely glad that, in the end, the pro-nuclear lobby has failed.
Sunt extrem de fericit că, în final, lobby-ul pronuclear nu a avut succes.
EnglishI am therefore glad that, today, Amendment 48 has been approved.
Sunt astfel foarte mulţumit de faptul că astăzi a fost aprobat amendamentul 48.
EnglishI am glad that the European Parliament has endorsed that proposal in Mr Dess's report.
Sunt încântată că Parlamentul European a susținut această propunere din raportul dlui Dess.
EnglishI am very glad about this, and this is how I understand the amendments to the regulation.
Sunt încântată de acest lucru și iată modul în care înțeleg amendamentele la regulament.
EnglishI am very glad to support Mr Klinz's report and the UCITS revision.
Susţin cu entuziasm raportul domnului Klinz şi revizuirea Directivei OPCVM.
EnglishI am glad that the matter of energy security has also been included in Spain's priorities.
Mă bucur că şi problema securităţii energetice a fost inclusă între priorităţile Spaniei.
EnglishThis position was supported by a majority and I am glad of this.
Această poziție a fost susținută de o majoritate și mă bucur de acest lucru.
EnglishI am glad that the commission will soon have completed a new updated framework resolution.
Mă bucur că o nouă rezoluţie-cadru modernizată va fi finalizată în curând de către comisie.
EnglishAnd I am glad that we are able to make a step forward regarding this issue.
Sunt bucuroasă că putem face un pas înainte în această privinţă.
EnglishI am glad to see that Parliament's report also argues in favour of this.
Mă bucur să văd că şi raportul Parlamentului susţine această idee.
EnglishI am also very glad that you urge us to do more, not less, with some exceptions.
De asemenea, cu puține excepții, sunt foarte bucuros că ne îndemnați să realizăm mai mult și nu mai puțin.

Aprende otras palabras

English
  • am glad

En el diccionario español-inglés podrás encontrar más traducciones.