Cómo se dice "am willing" en rumano

EN

"am willing" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "am willing" en distintos contextos.

Traducciones similares para am willing en rumano

to be verbo
willing adjetivo
Romanian
will sustantivo

Ejemplos de uso para "am willing" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf so, I am very willing to hear of it.
În caz afirmativ, sunt foarte dispusă să le aud.
EnglishI am certainly willing to continue the discussion on these subjects with you in the coming months and years.
Sunt, cu siguranță, dispus să continuu discuția cu privire la aceste subiecte cu dumneavoastră în lunile și anii care vor urma.
EnglishHowever, I am willing to consider the possibility of resorting to these measures depending on how the markets evolve.
Cu toate acestea, sunt dispus să iau în considerare posibilitatea de a recurge la aceste măsuri, în funcţie de modul în care evoluează pieţele.
EnglishI am willing to talk with you.
EnglishI am always willing - and hopefully able - to come back to explain our results, but we have to verify what we find.
Sunt dispusă întotdeauna - şi, sper, capabilă - să revin pentru a explica rezultatele obţinute, dar trebuie să verificăm constatările pe care le facem.
EnglishAlthough the Commission will lead the negotiations, I am willing to discuss with you and to inform you and have good cooperation with you on this.
Deşi Comisia va conduce negocierile, doresc să discut cu dvs. şi să vă informez şi să avem o cooperare bună cu dvs. în acest sens.
EnglishI am willing to come to your committees as often as you call me, Madam President, and we will discuss this over, element by element.
Doamnă preşedintă, sunt dispusă să vin în faţa comisiilor dumneavoastră oricât de des m-aţi chema, pentru a discuta aceste probleme, una câte una.
EnglishI am willing to believe them, but this claim has to be substantiated: we need proof of necessity, proof of proportionality.
Sunt dispusă să îi cred, însă această afirmaţie trebuie să fie întemeiată: avem nevoie de dovezi privind necesitatea şi de dovezi privind proporţionalitatea.
EnglishSince this is Commissioner Reding's first act as the Commissioner responsible for equal opportunities, however, I am more than willing to give her the benefit of the doubt.
Cum însă acesta este primul document al comisarului Reding în calitate de comisar pentru egalitatea de şanse, sunt dispusă să fiu foarte îngăduitoare.

Aprende otras palabras

English
  • am willing

Incluso más traducciones en el diccionario español-inglés de bab.la.