Cómo se dice "ambassador" en rumano

EN

"ambassador" en rumano

volume_up
ambassador {sustantivo}

EN ambassador
volume_up
{sustantivo}

1. general

ambassador
Parliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentul va trebui să fie un adevărat ambasador pentru acest mesaj şi să exercite presiune.
We have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Am auzit discuţii despre trimiterea unui ambasador care să ne reprezinte peste hotare.
The EU presence in Iraq consists of two officials and one ambassador.
Prezența UE în Irak constă în doi oficiali și un ambasador.

2. política

ambassador
Parliament will need to be a true ambassador for this message and exert pressure.
Parlamentul va trebui să fie un adevărat ambasador pentru acest mesaj şi să exercite presiune.
We have heard here about us sending an ambassador to represent us around the world.
Am auzit discuţii despre trimiterea unui ambasador care să ne reprezinte peste hotare.
The EU presence in Iraq consists of two officials and one ambassador.
Prezența UE în Irak constă în doi oficiali și un ambasador.

Sinónimos (inglés) para "ambassador":

ambassador
English

Ejemplos de uso para "ambassador" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe EU Special Representative, Ambassador Morel, has been twice to the country.
Reprezentantul special al UE, ambasadorul Morel, a fost de două ori acolo.
EnglishThey also want cultural diversity to be the ambassador of Europe in the world.
Ei doresc, de asemenea, ca diversitatea culturală să fie ambasadoarea Europei în lume.
EnglishAs has been pointed out, the Chinese ambassador has responded to the criticism expressed.
După cum s-a arătat, ambasadorul chinez a răspuns criticilor exprimate.
EnglishAlso among us is Ambassador Christoffersen, who also took part in the negotiations.
Și printre noi se află ambasadorul Christoffersen, care, de asemenea, a luat parte la negocieri.
EnglishYesterday, I received a letter from the Belarusian Ambassador to Poland.
Ieri, am primit o scrisoare de la ambasadorul Belarusului în Polonia.
EnglishThe Haitian Ambassador attended when I launched that particular book.
La lansarea acestei cărţi speciale a participat şi ambasadorul haitian.
EnglishTen years ago, she was a colleague of mine - she was the ambassador for her country in London.
Acum zece ani, eram colegi - ea era ambasadorul ţării sale la Londra.
EnglishIn 2009, I became the first ambassador of Rape Crisis North East based in the town of Dundalk.
În 2009, am devenit prima ambasadoare a Rape Crisis North East, cu sediul în orașul Dundalk.
EnglishI would like to thank Ambassador Bill Kennard in that regard.
Aş dori să-i mulţumesc ambasadorului Bill Kennard în această privinţă.
EnglishOur Ambassador to Iraq arrives today, and she knows the importance that I attach to this issue.
Ambasadorul nostru în Irak sosește astăzi și știe cât de multă importanță acord acestei probleme.
EnglishThe second point is that the European Union ambassador will manage Commission funds in future.
Al doilea motiv este acela că ambasadorul Uniunii Europene va gestiona în viitor fondurile Comisiei.
EnglishI did not say that you should believe the Chinese ambassador.
Nu am spus că trebuie să îl credeți pe ambasadorul chinez.
EnglishA while ago, the European Parliament in Brussels held a debate with the Iranian ambassador in Brussels.
Cu ceva timp în urmă, Parlamentul European din Bruxelles a ţinut o dezbatere cu ambasadorul iranian la Bruxelles.
EnglishBut you have not even been able to appoint the Ambassador to Washington because old Barroso did you up like a kipper!
Însă nu aţi reuşit să numiţi ambasadorul la Washington, pentru că bătrânul Barroso v-a făcut figura!
EnglishIn the absence of a resident European Union delegation, the Hungarian Ambassador in Tripoli has been representing the EU.
În absența unei delegații rezidente a Uniunii Europene, ambasadorul Ungariei la Tripoli reprezintă UE.
EnglishMr President, firstly, I would like to comment on the meetings with the experts and the US ambassador.
Dle preşedinte, în primul rând aş dori să comentez cu privire la întâlnirile cu experţii şi cu ambasadorul Statelor Unite.
EnglishIn 2009, I had the privilege in becoming the first ambassador of Rape Crisis North East based in Dundalk.
În 2009, am avut privilegiul de a deveni prima ambasadoare a centrului de asistență Rape Crisis North East, înființat la Dundalk.
EnglishOn 29 January 2009, the EU Troika, at ambassador level in Bangkok, expressed its concerns to the Thai authorities.
La 29 ianuarie 2009, troica UE a transmis toate aceste preocupări autorităţilor thailandeze la nivel de ambasadori la Bangkok.
EnglishThat is why European culture policy, and film policy in particular, is always an ambassador for European identity.
De aceea politica culturală europeană, şi politica cinematografică în special, este mereu o ambasadoare a identităţii europene.
EnglishThe Ambassador of the EU Presidency was recalled for consultations and all other EU ambassadors have also left the country.
Ambasadorul Preşedinţiei UE a fost chemat pentru consultări, iar toţi ceilalţi ambasadori ai UE au părăsit, de asemenea, ţara.