Cómo se dice "ambitious" en rumano

EN

"ambitious" en rumano

EN

ambitious {adjetivo}

volume_up
ambitious
This is a bold and ambitious plan, and it is one that needs to be discussed.
Este un plan ambiţios şi curajos şi trebuie să fie discutat în mod special.
This is an ambitious report, whilst simultaneously being a realistic report.
Acesta este un raport ambiţios, dar şi un raport realist.
It is an ambitious programme and, hopefully, a programme full of content.
Este un program ambiţios şi sperăm să fie un program plin de conţinut.
ambitious (también: conceited, smug, vain)

Sinónimos (inglés) para "ambitious":

ambitious

Ejemplos de uso para "ambitious" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOnly through an ambitious budget will economic recovery be possible in Europe.
Redresarea economică va fi posibilă în Europa doar pe baza unui buget ambițios.
EnglishI believe that the targets for reducing emissions are both ambitious and realistic.
Cred că ţintele de reducere a emisiilor sunt deopotrivă ambiţioase şi realiste.
EnglishI want a united and social Europe, founded on a conquering, ambitious Europe.
Doresc o Europă unită și socială, bazată pe o Europă ambițioasă, învingătoare.
EnglishWe must therefore be much more ambitious and seek the harmonisation of sizes.
Prin urmare, trebuie să fim mult mai ambițioși și să urmărim armonizarea mărimilor.
EnglishOnly an ambitious and joint approach can preserve the uniqueness of European culture.
Doar o abordare ambițioasă și comună poate conserva unicitatea culturii europene.
EnglishWhen negotiating this text, we wanted to take an ambitious yet pragmatic approach.
În negocierea acestui text, am vizat o abordare ambițioasă, dar pragmatică.
EnglishAmbitious and unprecedented measures, in the words of the then Commissioner, Joe Borg.
Măsuri ambiţioase şi fără precedent, după cum spunea atunci comisarul Joe Borg.
EnglishIt is high time to deliver these decisions and make sure they are ambitious.
Este timpul să prezentăm aceste decizii şi să ne asigurăm că sunt ambiţioase.
EnglishNext, the fight against climate change requires a coherent and ambitious policy.
Apoi, lupta împotriva schimbărilor climatice necesită o politică coerentă și ambițioasă.
EnglishI would have liked to have seen the European Parliament make more ambitious demands.
M-aş fi bucurat să constat că Parlamentul European formulează cereri mai ambiţioase.
EnglishThe EU must present ambitious targets for the reduction of greenhouse gases.
UE trebuie să propună obiective ambițioase pentru reducerea gazelor cu efect de seră.
EnglishInstead, we must set ourselves ambitious goals on behalf of the citizens of Europe.
În schimb, trebuie să ne stabilim obiective ambiţioase, în numele cetăţenilor Europei.
EnglishOne year later, we are getting new rules, new instruments and more ambitious policies.
Un an mai târziu, avem norme noi, instrumente noi și politici mai ambițioase.
EnglishI hope that the Commission's new Single Market Act will be truly ambitious.
Sper că noul Act privind piața unică al Comisiei va fi cu adevărat ambițios.
EnglishIf we directly elected representatives are not ambitious, then tell me: who will be?
Dacă noi, cei aleşi în mod direct, nu suntem ambiţioşi, atunci spuneţi-mi: cine va fi?
EnglishWe intend to be ambitious and comprehensive in tackling all challenges.
Intenționăm să fim ambițioși și cuprinzători în abordarea tuturor provocărilor.
EnglishWe can therefore surely say that the Agreement adopted today is truly ambitious.
Prin urmare, putem spune cu siguranță că acordul adoptat astăzi este cu adevărat ambițios.
EnglishI am very proud that the Commission has been the initiator of this very ambitious agenda.
Sunt foarte mândru că această agendă foarte ambiţioasă a fost iniţiată de Comisie.
EnglishThree years ago, the European Council set us some ambitious climate goals.
Cu trei ani în urmă, Consiliul European ne-a stabilit obiective climatice ambițioase.
EnglishI was pleased to hear that many of you encouraged the Commission to be more ambitious.
Sunt încântat să aud că mulţi dintre dvs. au încurajat Comisia să fie mai ambiţioasă.