Cómo se dice "ambitious project" en rumano

EN

"ambitious project" en rumano

Mira frases de ejemplo para usos de "ambitious project" en distintos contextos.

Traducciones similares para ambitious project en rumano

ambitious adjetivo
project sustantivo
to project verbo
Romanian

Ejemplos de uso para "ambitious project" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI therefore voted resolutely in favour of this ambitious project.
Prin urmare, am votat cu hotărâre în favoarea acestui proiect ambiţios.
EnglishIt is an ambitious project and again, I repeat, it is the start.
Acesta este un proiect ambiţios şi, repet, este doar începutul.
EnglishAdministrative cooperation between EU Member States in tax matters, which is my remit, is an ambitious project.
Cooperarea administrativă între statele membre ale UE în chestiuni fiscale, care este atribuţia mea, este un proiect ambiţios.
EnglishIt is necessary to maintain public involvement in this ambitious European project, which we would all like to see come to fruition.
Este necesar să menținem implicarea publică în acest proiect european ambițios, al cărui succes îl dorim cu toții.
EnglishThis is a very ambitious project.
EnglishI can assure you that, as regards the multiannual financial framework, we will do our utmost to bring an ambitious project to you.
Pot să vă asigur că, în ceea ce privește cadrul financiar multianual, vom face tot posibilul să vă prezentăm un proiect ambițios.
EnglishIn conclusion, I believe that Galileo must receive sufficient funds from the European Union budget in the future so that this ambitious project can become a reality.
In concluzie, consider ca pentru realizarea acestui proiect ambiţios, GALILEO trebuie sa primească pe viitor fonduri adecvate din bugetul Uniunii Europene.
EnglishThese matters require firmness during conciliation in order to provide adequate financial support to such an ambitious project as the EU 2020 strategy.
Aceste chestiuni necesită fermitate în procesul de conciliere, astfel încât să asigure o susținere financiară adecvată unui astfel de proiect ambițios cum este strategia UE 2020.
English. - Mr President, we are grateful to Mr Lax for his best efforts to achieve a compromise in such an ambitious project.
în numele Grupului Verts/ALE. - Domnule preşedinte, suntem recunoscători dlui Lax pentru eforturile sale deosebite în vederea ajungerii la un compromis într-un proiect atât de ambiţios.
EnglishFinally, does the current crisis in the euro area and the lack of solidarity of Member States in tackling it present a threat to the success of this ambitious project?
În cele din urmă, actuala criză din zona euro și lipsa de solidaritate a statelor membre în abordarea acesteia reprezintă o amenințare pentru succesul acestui proiect ambițios?
EnglishThese are a few measures that will guarantee this ambitious project for completing, deepening and making full use of the Single Market for the benefit of the European people.
Acestea sunt câteva măsuri care vor garanta acest proiect ambițios pentru finalizarea, aprofundarea și utilizarea deplină a pieței unice în beneficiul cetățenilor europeni.
EnglishBut there is also the abiding conviction that we are taking part in an even more ambitious project: building a region of peace and affirming our common goals and values.
Dar există, de asemenea, şi convingerea stăruitoare că participăm la un proiect şi mai ambiţios: crearea unei regiuni de pace şi afirmarea scopurilor şi valorilor noastre comune.

Aprende otras palabras

English
  • ambitious project

Más traducciones en el diccionario italiano-español de bab.la.