EN to appear
volume_up
[appeared|appeared] {verbo}

to appear
If any shared printers are connected to this computer, they will appear here.
Dacă s-au conectat la acest computer imprimante partajate, acestea vor apărea aici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Shortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Comenzile rapide la fișierele preferate pot apărea împreună cu programele.
to appear
volume_up
a apărea {v.intr.}
If any shared printers are connected to this computer, they will appear here.
Dacă s-au conectat la acest computer imprimante partajate, acestea vor apărea aici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Shortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Comenzile rapide la fișierele preferate pot apărea împreună cu programele.
to appear (también: to arise, to come, to emerge, to occur)
If any shared printers are connected to this computer, they will appear here.
Dacă s-au conectat la acest computer imprimante partajate, acestea vor apărea aici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Shortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Comenzile rapide la fișierele preferate pot apărea împreună cu programele.
to appear
volume_up
apărea {v.intr.}
If any shared printers are connected to this computer, they will appear here.
Dacă s-au conectat la acest computer imprimante partajate, acestea vor apărea aici.
Only programs that were written for Windows will appear in Programs and Features.
Numai programele scrise pentru Windows vor apărea în Programe și caracteristici.
Shortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Comenzile rapide la fișierele preferate pot apărea împreună cu programele.
to appear (también: to look, to seem)
volume_up
a părea {v.refl.}
It would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
S-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
S-ar părea că încă nu se cunosc foarte multe informaţii despre consens.
This would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
Acest lucru ar părea contradictoriu, dar nu cred că este.
to appear (también: to seem, to beseem)
volume_up
a părea {v.intr.}
It would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
S-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
S-ar părea că încă nu se cunosc foarte multe informaţii despre consens.
This would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
Acest lucru ar părea contradictoriu, dar nu cred că este.
to appear (también: to look, to seem)
It would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
S-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.
This aside, it would appear that there is still a lack of awareness of the Consensus.
S-ar părea că încă nu se cunosc foarte multe informaţii despre consens.
This would appear to be contradictory, but I do not think that it is.
Acest lucru ar părea contradictoriu, dar nu cred că este.
to appear (también: to arrive, to come, to follow, to pay a visit)
It would appear that the United States of America is to bring good news along to Copenhagen, which is a very significant move.
S-ar părea că Statele Unite ale Americii vor veni cu veşti bune la Copenhaga, iar acesta este un lucru extrem de important.
to appear
to appear (también: to come, to settle, to get a place)
to appear (también: to rise, to spring, to sprout, to turn up)
to appear (también: to crop up, to gleam, to loom, to rise)
volume_up
a lumina {vb} [fig.]
In the light of these considerations, a review of the protection areas would appear necessary.
În lumina acestor considerații, ar părea necesară o revizuire a zonelor protejate.
to appear (también: to flow, to gush out, to rise, to spring)
to appear (también: to begin, to bring about, to cause, to start)
to appear
to appear (también: to become, to come out, to emerge, to fade)
volume_up
a ieși {vb} [fig.]
to appear (también: to occur)
volume_up
a figura {vb} (a apărea)
to appear (también: to be visible)
volume_up
a contura {vb} (a apărea)
to appear (también: to climb down, to fail, to fall down)

Ejemplos de uso para "to appear" en rumano

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThese stores appear as webpages within the Player, and offer a variety of services.
Aceste depozite apar în Player ca pagini Web și oferă o diversitate de servicii.
EnglishThe Switch User option does not appear on the Start menu in Windows Vista Starter.
Opţiunea Comutare utilizatori nu apare în meniul Start din Windows Vista Starter.
EnglishYou appear to be happy for millions of people to be unemployed and to be poor.
Se pare că nu vă deranjează faptul că milioane de oameni sunt șomeri și săraci.
EnglishDebt restructuring would, it appear, be a catastrophe - for private investors.
Restructurarea datoriei ar fi, se pare, catastrofală pentru investitorii privați.
EnglishClick the location in the document where you want the date and time to appear.
Click the location in the document where you want the date and time to appear.
EnglishRead a description of the items that appear next to the currently selected element
Citirea unei descrieri a elementelor care apar lângă elementul curent selectat
EnglishOther countries outside the eurozone appear to be in a less-favoured position.
Alte țări din afara zonei euro par să se afle într-o poziție mai puțin favorabilă.
EnglishIf the touch keyboard is visible, the commands appear at the top of the keyboard.
Dacă este vizibilă tastatura tactilă, comenzile apar în partea de sus a tastaturii.
EnglishThe existing tracks in the Player Library appear on the left side of the wizard.
Melodiile existente în Biblioteca Player apar în partea stângă a expertului.
EnglishType the text you want to appear for the first bullet, and then press ENTER.
Tastați textul care doriți să apară pentru primul marcator, apoi apăsați ENTER.
EnglishConnection problems can trigger errors that can appear to be caused by other factors.
Problemele de conexiune pot lansa erori care par să fie cauzate de alți factori.
EnglishPress any key when prompted to do so and follow any instructions that appear.
Apăsați orice tastă când vi se solicită aceasta și urmați instrucțiunile care apar.
EnglishWhen prompted, press any key, and then follow the instructions that appear.
Când vi se solicită, apăsați orice tastă, apoi urmați instrucțiunile care apar.
EnglishIt would appear that in official communiqués not a word is said on this subject.
S-ar părea că în comunicatele oficiale nu se spune niciun cuvânt despre acest subiect.
EnglishThere are many types of pictures, and not all will appear in Photo Gallery.
Există multe tipuri de imagini, dintre care unele nu se vor afișa în Galerie foto.
EnglishBrightness determines how dark colors and shadows appear on your display.
Luminozitatea determină modul în care culorile și umbrele închise apar pe ecran.
EnglishThe radio option should appear on the start screen after the tuner is set up.
Opțiunea radio ar trebui să apară pe ecranul de pornire după configurarea tunerului.
EnglishAll users from different countries pay these tolls if they appear on this network.
Toți utilizatorii din diferitele țări plătesc aceste taxe dacă apar în această rețea.
EnglishWhen items are shared, it might take a few minutes for them to appear here.
Când sunt partajate elemente, pot trece câteva minute înainte ca ele să apară aici.
EnglishIf this screen doesn't appear, repeat step 1 until Automatic Repair appears.
Dacă acest ecran nu apare, repetați pasul 1 până ce apare Reparare automată.